Navigatie overslaan

Fietspad ten koste van biodiversiteit

Water Natuurlijk vindt herstel van biodiversiteit van levensbelang. De aanleg van nieuw fietspad is een aanwinst voor de fietser, maar tast de natuur verder aan.

Dat is treurig, onnodig en niet acceptabel in een tijd dat de biodiversiteit er zo slecht voor staat. Reden voor vragen aan het provinciebestuur. Wordt het verlies gecompenseerd?

Nieuw fietspad

Tussen de rotonde in de provinciale weg bij ’s-Gravendeel en de Kiltunnel is een nieuw fietspad aangelegd. Een mooie nieuwe faciliteit voor de fietsers. Ook zij hebben nu een rondweg om het dorp. Het is belangrijk dat fietsers op deze manier de ruimte krijgen. Dat dit ten koste gaat van de schaarse natuur die we nog hebben, is niet verantwoord.

Voor het fietspad is een brede berm bijna geheel opgeofferd. Deze berm kende een mooie variatie aan wilde plantensoorten en een rijk insectenleven. Dat ligt nu onder het asfalt. Dat is een gevoelig verlies, terwijl het al heel slecht gaat met de vlinders, hommels en bijen. De afgelopen 30 jaar zijn we zo’n 80% van onze insecten kwijtgeraakt. Van de 359 wilde bijensoorten in ons land staat 55% op de rode lijst. Die raken we kwijt als we niet oppassen. En bermen zijn in een agrarisch cultuurlandschap zo ongeveer de laatste toevluchtsoorden voor deze dieren.

Bomen

Bomen moesten wijken voor het fietspad. Ook een bijzonder boom. Een herdenkingsboom. In oktober 1999 werd in de berm een linde geplant in het kader van de actie “Trek de groene grens”. In die tijd voerden de gemeenten in de Hoeksche Waard en het maatschappelijk middenveld actie tegen toenemende verstedelijking en sterke industrialisatie in de streek. Er waren plannen om de Hoeksche Waard overloop gebied te maken voor de Rotterdamse havenindustrie. Die nu 20 jarige linde is geruisloos verdwenen. Er ligt nu asfalt.

Van een bosje langs het fietspad werd 800 vierkante meter opgeofferd waarbij 30 bomen zijn gekapt. Een rij populieren is beschadigd. Het wortelgestel van deze bomen is door graafwerk ernstig aangetast. Onduidelijk is of de bomen nog voldoende stabiel en veilig zijn. Het verhaal gaat dat ze gekapt moeten worden.

Watersysteem

Ook het watersysteem is er niet beter op geworden. De toename van het verharde oppervlak heeft gevolgen voor de capaciteit van de sloten. Die moeten ruimer worden. De nieuwe hardhouten beschoeiing maakt de sloot en de oever minder natuurvriendelijk, terwijl de aanleg van zo’n nieuw fietspad ook kansen biedt om ook de omgeving te verbeteren. En een inrichting te kiezen waarbij ook de biodiversiteit erop vooruit gaat.

De provincie is gevraagd om duidelijkheid te geven over de toekomst van de rij populieren en of en hoe de schade die is aangericht aan de natuur gecompenseerd gaat worden. Wordt vervolgd.

Joost Kievit MSc.

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring