Navigatie overslaan

Aandacht voor vismigratie

Paling foto R.Grimm

Vismigratie werd doodgezwegen bij het waterschap Hollands Delta. Het stond wel in het waterbeheerprogramma maar in voortgangsverslagen werd er niet over gerept. Herhaalde vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen wekten het onderwerp tot leven. Het staat weliswaar op de agenda maar of er ook iets gaat gebeuren is nog een open vraag.

Presentatie

In de laatste vergadering van de commissie Water werd een presentatie verzorgd over vismigratie. Het belang ervan kwam hierbij duidelijk naar voren. Om te kunnen overleven, moeten vissen van de ene naar de andere plek kunnen trekken. Ze verplaatsen zich soms over zeer grote afstanden tussen foerageer-, overwinterings-, paai- en groeigebieden. Voor sommige soorten zoals de paling is dit een absolute voorwaarde om te kunnen voortplanten. Voor andere is het belangrijk om soortgenoten te ontmoeten en genetische uitwisseling te realiseren. Cruciaal dus om ook op langere termijn te kunnen overleven.

Knelpunten

Het watersysteem van het waterschap kent vele barrières. Stuwen tussen de verschillende peilgebieden houden de vis tegen. Bij de gemalen lopen ze het risico te worden vermalen. Een inventarisatie leerde dat ons watersysteem ongeveer 2000 vismigratieknelpunten kent. Dat is een grote belemmering om ecologisch gezond water te realiseren. Een goede visstand is daarvoor een belangrijke graadmeter.

Wat is er gedaan?

Buiten onderzoek is er de afgelopen jaren niet zoveel gedaan. Het waterbeheerprogramma is niet uitgevoerd. Het aanbod van natuurorganisaties om gezamenlijk het knelpunt bij het Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee op te lossen en daar ook gezamenlijk de kosten voor te dragen is afgeslagen. Het ziet er naar uit dat het onderwerp wordt doorgeschoven naar het volgende waterbeheerprogramma. Dat betekent 6 jaar vertraging.

Driedoornige stekelbaars
Driedoornige stekelbaars, foto R.Grimm
Aan de slag

Water Natuurlijk vindt dat het migratieprobleem serieus moet worden aangepakt. Bij de renovatie van gemalen en stuwen moet dit worden meegenomen. Ook is door de aanpassing van de bediening van de gemalen winst te boeken is. Zo kan door, voor het opstarten van een gemaal, eerst water worden ingelaten zodat minder vis wordt verwond of gedood. Water Natuurlijk pleit voor invoering van dit soort maatregelen op korte termijn.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring