Navigatie overslaan

Geen nieuwe bomen bij Oude-Tonge

Een motie van Water Natuurlijk Hollandse Delta voor herplant van bomen haalde het niet. Bedoeling was om nieuwe bomen terug te krijgen voor de afgelopen zomer gekapte populieren langs de Zuiderlandse Zeedijk bij Oude-Tonge. De meeste partijen waren tegen de motie. Ze werd met 7 stemmen vóór en 20 tegen verworpen. Vooralsnog dus geen nieuwe aanplant, wel meer duidelijkheid over het standpunt van de verschillende partijen.

Gekapte populieren op de Zuiderlandsezeedijk in Oude Tonge
Gekapte populieren op de Zuiderlandse Zeedijk in Oude- Tonge
Onnodige kap

Afgelopen zomer werd na een stormschade aan diverse bomen langs de Zuiderlandse Zeedijk de hele rij gekapt. Dit in tegenstelling tot het bericht dat het waterschap Hollandse Delta naar buiten bracht en waarin stond dat zoveel mogelijk bomen zouden worden gespaard. De bomenrij was ook een belangrijk leefgebied voor vleermuizen. Aan de afgezaagde stammen was te zien dat de meeste bomen kerngezond waren. Gedane zaken nemen geen keer, maar er kunnen wel nieuwe bomen worden terug geplant.

Nieuwe aanplant

Als antwoord op schriftelijke vragen van Water Natuurlijk kwam naar voren dat herplant niet wettelijk verplicht was en dus een bestuurlijke keuze. Uit een bericht van de dorpsraad Oude-Tonge van 31 juli 2019 kwam naar voren dat de insteek van de heemraad ook was om 120 nieuwe bomen terug te planten. Gisteren nam de fractievoorzitter van Water Natuurlijk, Anne Mollema, het initiatief om deze bestuurlijke keuze te vragen van de Verenigde Vergadering. Hiervoor werd een motie ingediend om herplant in overleg met de bewoners en de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee te realiseren.

Oude-Tonge
Gekapte populieren Oude-Tonge
Motie verworpen

Het college van dijkgraaf en heemraden ontraadde de motie. Zij beriep zich op het beleid uit 2014 waarin is afgesproken dat voor bomen langs waterkeringen een uitsterfbeleid geldt. Niettemin kwam de motie in stemming. Een grote meerderheid stemde helaas tegen de motie.

Voor herplant Tegen herplant
Water Natuurlijk Waterschapspartij Hollandse Delta
50plus CDA
AWP niet politiek wel deskundig VVD
Hollandse Delta Natuurlijk PvdA
Natuurterreinen SGP
ChristenUnie
Ongebouwd (agrariërs)
Gebouwd (bedrijven)

Sommige partijen stelden wel voorstander te zijn van bomen planten. Ze wilden echter vasthouden aan eerder vastgesteld beleid.

De discussie in de Verenigde Vergadering is terug te zien via https://wshd.notubiz.nl/vergadering/706010/%2012-02-2020 onder agendapunt Bestuursopdracht Waterbeheer

Joost Kievit MSc

motie herplant Zuiderlandse Zeedijk

VRIEND WORDEN?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring