Navigatie overslaan

Stel je kandidaat voor het waterschap AGV!

In deze tijd van ongekende klimaatverandering zijn de waterschappen van cruciaal belang. Het waterschap gaat allang niet meer alleen over de traditionele kerntaken van schoon water, voldoende water en veilig water. Want water speelt in veel maatschappelijke transitieopgaven een cruciale rol, denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, circulaire economie en duurzame landbouw. Waterschappen zijn dan ook veranderd van technische uitvoeringsorganisaties naar kennisintensieve partners in het openbaar bestuur en in de maatschappij. En de waterschappen hebben echte uitvoeringskracht, in groeiende mate ook door hun samenwerking met andere waterpartners.

Het waterschapsbestuur wordt ook steeds politieker, want de politieke keuzes in het waterschap zijn richtinggevend voor de duurzame toekomst van Nederland. En dat vraagt een goede afweging van belangen als natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid. Juist daarom is het van groot belang dat het waterschapsbestuur verder groen kleurt! Dat is de inzet van de waterschapspartij Water Natuurlijk bij de komende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Water Natuurlijk is opgericht door natuur- en recreatieorganisaties en wordt ook actief gesteund door bv GroenLinks en D66, die daarom zelf niet meedoen met de waterschapsverkiezingen. Landelijk is Water Natuurlijk de grootste partij in de waterschappen. Voor de kandidatenlijst van Water Natuurlijk in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zoeken wij enthousiaste groene kandidaat-waterschapsbestuurders.

Van onze waterschapsbestuurders verwachten we dat zij:

 • sterke motivatie hebben voor duurzaam waterbeheer en die motivatie om kunnen zetten in politieke standpunten en in beleidsvoorstellen;
 • volksvertegenwoordigers zijn die samen met de achterban en maatschappelijke organisaties nieuwe initiatieven kunnen ontplooien en voor de vertaling kunnen zorgen van die initiatieven naar het beleid van het waterschap;
 • naast kennis van specifieke beleidsterreinen een brede belangstelling hebben voor thema’s die in de waterschapspolitiek spelen;
 • standpunten mondeling en schriftelijk helder en toegankelijk kunnen presenteren voor verschillende doelgroepen;
 • bereid en in staat zijn minimaal 2 a 3 dagdelen per week te besteden aan het werk voor het waterschapsbestuur en voor Water Natuurlijk;
 • hun politieke opstelling als waterschapsbestuurder in samenspraak met de fractie bepalen, waarbij alleen in incidentele gevallen na overleg met de fractie afwijkend kan worden gestemd;
 • een netwerk hebben in de politieke en/of maatschappelijke omgeving van ons waterschap;
 • over aantoonbare competenties te beschikken om goed als waterbestuurder te kunnen functioneren (strategisch inzicht, vermogen hoofdlijnen te destilleren, snel nieuw materie eigen kunnen maken, etc);
 • teamspirit en gericht op constructieve samenwerking.

Voor de fractie als geheel streven we naar:

 • spreiding over het gehele gebied van het Waterschap;
 • Diversiteit samenstelling;
 • gezamenlijk dekking van alle relevante waterschapsbeleidsterreinen;

Uiteindelijk is doorslaggevend: samenstelling van een positief-kritisch team dat zichtbaar en betrokken bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt voor de wateropgaven in ons gebied en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Voor alle kandidaten geldt dat zij:

 • het Water Natuurlijk verkiezingsprogramma onderschrijven en als dit op bepaalde punten niet het geval is, dit melden voordat de ALV de lijst vaststelt;
 • activiteiten uit hun heden en verleden waardoor zij in opspraak kunnen raken en die voor henzelf en Water Natuurlijk schadelijk kunnen zijn, dienen te melden aan de kandidatencommissie (een Verklaring omtrent het Gedrag kan deel uitmaken van de procedure);
 • akkoord gaan met de landelijke afdrachtsregeling voor vertegenwoordigers van Water Natuurlijk;
 • bij een verkiesbare plek op de lijst een actieve inbreng hebben in de verkiezingscampagne, waarbij individuele en/of voorkeurscampagnes alleen kunnen worden gevoerd in overeenstemming met de campagnecommissie;
 • eenmaal gekozen als waterschapsbestuurder, actief deelnemen aan de verantwoording van de fractie aan de leden en aan de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

STEL JE NU KANDIDAAT!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring