Navigatie overslaan

De Rijn Verbindt

In het project ‘De Rijn Verbindt/Der Rhein Verbindet’ werken tien Duitse en Nederlandse organisaties samen aan een gezonde, groene en levende Rijn. Samen met anderen werken zij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. De uitvoering van het project gebeurt tussen 2023-2026.

Werkpakket

Het werkpakket de Gezonde Rijn draagt bij aan een Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier. Door problemen als plasticvervuiling en visschade door scheepvaart te verminderen en te werken aan het herstel van trekvissen. Met de projecten binnen het werkpakket de Groene Rijn werken we aan een Rijn die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hierin stimuleren en ontwikkelen de partners rivierbossen, een ecologische corridor tussen de Niederrhein en Rijnstrangen en ‘levende dijken’ met een hogere biodiversiteit.

In het werkpakket de Levende Rijn ontwikkelen we activiteiten om daadwerkelijk de verbinding te leggen tussen de Rijn, de natuur en de mensen. De projectpartners bereiken dit door overheden, maatschappelijke organisaties, economische sectoren, inwoners, vrijwilligers en studenten te betrekken bij de oplossing van de problemen voor de Rijn. Dit doen we door middel van bewustwording, communicatie, educatie en participatie.

Voortgang & concrete resultaten

De voortgang en resultaten van dit project delen de partners graag met iedereen. Hiermee brengen zij de Rijn tot leven! Bijvoorbeeld via de tentoonstellingen in musea De Bastei in Nijmegen en Schloss Benrath in Düsseldorf, het online en interactief 3D-bezoekerscentrum, social media en deze website.

De komende vier jaar wil ‘De Rijn Verbindt’ onder andere de volgende concrete resultaten behalen:

  • Minder plasticvervuiling door opruimacties (min. 200 vuilniszakken);
  • Inzicht in oplossingen voor plasticvervuiling (analyse ca. 40.000 stuks plastic), en visschade door scheepvaart;
  • Uitzet van +/- 300.000 larven van de elft en +/- 500 juvenielen van de steur in de Rijn;
  • Ruimte voor de ontwikkeling van ca. 15 hectare rivierbos bij Berg en Dal;
  • Rivierhout als leefomgeving voor waterorganismen op 2 locaties langs de Rijn in de Kreis Wesel;
  • Ca. 1,5 km ‘Levende dijken’ met een hogere biodiversiteit in de Kreise Wesel en Kleve;
  • Verbeterde waterhuishouding in de grensoverschrijdende Corridor Niederrhein-Rijnstrangen (ca. 300 ha);
  • Een toekomststrategie voor een gezonde, groene, levende Rijn.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring