Navigatie overslaan

Manifest Ruimte voor Levende Rivieren

Begin november hebben 13 partijen - waaronder het Wereld-natuurfonds - een dringende oproep aan de politiek gedaan, om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de het beheer en inrichting van ons rivierengebied.

Kansen voor herstel riviernatuur

Er liggen grote kansen in ons rivierengebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas om de riviernatuur grootschalig te herstellen en ons land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk geeft dit een enorme impuls aan de recreatiemogelijkheden en kwaliteit van de leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Dat is nu nodig want het huidige sobere en doelmatige hoogwater- en rivierbeheer gaat ten koste van de natuur en leidt niet tot het noodzakelijke natuurherstel. Mogelijk leidt dat ook tot een nieuw ‘juridisch slot’ op Nederland net als met de stikstofcrisis. Ook is de behoefte aan meer ruimte voor recreatie groot. De groei van de recreatie en dat zet de bestaande natuur onder druk.

Balans: natuur én recreatie

Grootschalig natuurherstel in het rivierengebied kan hier balans in brengen; zowel het natuurherstel realiseren als voorzien in de behoefte aan ruimte voor recreatie. Dit kan in synergie met de opgaven voor waterveiligheid, bevaarbaarheid en zoetwatervoorziening. Er zijn ook volop mogelijkheden om dit in samenhang met de transitie van ons voedselsysteem te doen en een belangrijke rol voor natuurpositieve agrariërs, andere landeigenaren en cultuurlandschappen te behouden. Collectief Rivierenland is koploper in agrarisch natuurbeheer langs de grote rivieren. Zes agrarische natuurverenigingen beheren 1.100 hectare natuurlijk grasland in de uiterwaarden langs de Maas in Gelderland, langs de Waal en de langs IJssel van Arnhem tot aan Rheden.

Al met al staan we voor veel uitdagingen langs onze grote rivieren. Allemaal uitdagingen waarvoor Nederland de komende decennia sowieso op de schop gaat. Nu is dus de kans om al die opgaven in samenhang op te pakken en te kiezen voor een echt toekomstbestendige aanpak.

Oproep

Daarom roept Water Natuurlijk met de partijen van het Manifest de bestuurders en politici van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten op om:

  • De opgaven voor natuur en recreatie expliciet en royaal mee te nemen in alle onderdelen van het Programma Integraal Riviermanagement en ander relevant beleid.
  • De nieuwe en andere manier van samenwerken aan de rivier, die met dit programma start, vol te benutten om de huidige vooral op veiligheid en bevaarbaarheid gerichte praktijk te ontstijgen.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring