Navigatie overslaan

Waterkwaliteit nog steeds onder de maat

Maar zo’n 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van het burgeronderzoek ‘Vang de watermonsters’ van 2023.

80% van de wateren heeft matige of slechte kwaliteit

Maar zo’n 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van het burgeronderzoek ‘Vang de watermonsters’ van 2023. Bijna tachtig procent van de onderzochte wateren scoort matig of slecht. Deze bevatten bijvoorbeeld weinig planten of waterdiertjes, te veel meststoffen of zijn troebel. De nieuwe metingen bevestigen de trend: al voor het vijfde jaar op rij zijn de resultaten uit dit onderzoek vrijwel onveranderd slecht.

Vrijwilligers

Aan ‘Vang de Watermonsters’ werkten dit jaar 772 vrijwilligers mee. Samen bemonsterden en bekeken zij ruim 3200 sloten, vennen, kanalen en plassen door heel Nederland. Dit is het grootste aantal metingen sinds de start van het burgeronderzoek. Dat tekent het waterbewustzijn van de deelnemers, ofwel hun zorg over de waterkwaliteit. Onderzoekers van het NIOO-KNAW hebben vastgesteld dat de burgerwetenschappers ook kleine waterdieren – van schaatsenrijder tot waterkevertjes – goed kunnen onderscheiden, deze tellingen konden worden meegenomen in de bepaling van de ecologische waterkwaliteit. De diversiteit aan waterdiertjes blijkt beperkt. Op 10 procent van de locaties werden zelfs helemaal geen diertjes gevonden. Het blijkt ook dat de helft van de wateren te veel voedingsstoffen bevat. In een groot deel van de wateren die wel helder zijn, groeien te weinig planten.

De burgermetingen van de afgelopen vijf jaar bevestigen dat de waterkwaliteit van de Nederlandse kleine wateren langdurig onder druk staat, concludeert het NIOO-KNAW.

Toon lef

Natuur & Milieu zou graag zien dat de landelijke overheid het lef gaat tonen om concrete maatregelen te nemen om de waterkwaliteit versneld te gaan verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn het aanscherpen van de vergunningen voor chemische lozingen van industriële bedrijven. En een norm voor het maximaal aantal dieren per hectare landbouwgrond, zodat we het mestoverschot verlagen en mest niet meer uitspoelt naar het water. Het is hoe dan ook tijd dat de Rijksoverheid betere grenzen en normen stelt om de wateren van Nederland te beschermen en gezond te gaan maken.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring