Navigatie overslaan

Nieuwe coalitie en akkoord voor Noorderzijlvest

Op dinsdagavond 20 juni 2023 is het Coalitieakkoord “De waarde van water” gepresenteerd aan het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Vanuit Water Natuurlijk is Arie van Wijk unaniem gekozen als lid van het nieuwe dagelijks bestuur.

Coalitie Noorderzijlvest 2023 - 2027

De formatiebesprekingen zijn afgerond. Met dank aan formateur Ton Baas en de ambtelijke ondersteuning. Namens de fractie Water Natuurlijk Noorderzijlvest hebben Elze Reitsema, Jeroen Niezen en Arie van Wijk aan de onderhandelingen deelgenomen.

Onze fractie kijkt met tevredenheid terug op constructieve en inhoudelijke gesprekken die met verschillende partijen zijn gevoerd. Het coalitieakkoord is ondertekend door de fracties van Water Natuurlijk, combinatie Geborgd Ongebouwd – VVD – CDA, PvdA, Geborgd Natuur en Student & Water. In totaal vertegenwoordigt deze coalitie 16 van de 23 zetels in het algemeen bestuur van Noorderzijlvest.

Er zijn drie AB-leden benoemd in het nieuwe dagelijks bestuur. Arie van Wijk (Water Natuurlijk), Annette van Velde (Geborgd ongebouwd-CDA-VVD) en Herman Beerda (PvdA). Een vierde lid wordt extern geworven. Deze kandidaat wordt op korte termijn bekendgemaakt. Na de beëdiging van dit vierde lid worden de portefeuilles in het dagelijks bestuur verdeeld.

Je kunt de vergadering waarin het akkoord is gepresenteerd en de stemmingen plaatsvonden hier terugkijken.

Download hier het coalitieakkoord 2023-2027
Arie van Wijk is benoemd als DB-lid namens Water Natuurlijk

Korte toelichting coalitieakkoord "De waarde van water”

Het nieuwe coalitieakkoord bevat veel groen-blauwe punten die voor Water Natuurlijk belangrijk zijn. De Blauwe Omgevingsvisie en het Waterbeheerprogramma gelden als het basisuitgangspunt voor de komende periode. Aangevuld met een aantal nuances en ambities.

Het waterschap moet binnen de komende vier jaar agenderende worden. Ook geeft het waterschap vorm het principe “water en bodem sturend”. Wij zetten in op een zo’n natuurlijk mogelijk watersysteem. En volgen de ‘veen tot zee’ gedachte door ons gehele beheergebied als een robuust watersysteem te zien. Met aandacht voor de invloed van maatregelen in een specifiek deelgebied op andere deelgebieden. Hierbij is specifiek aandacht voor vismigratie en de zoet-zout overgang in het Lauwersmeer en grondwater.

Het akkoord geeft hoge prioriteit aan de uitvoering van de maatregelen ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. Binnen het NPLG zoeken we naar kansen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Water Natuurlijk heeft het belang voor het herstel van biodiversiteit in de vorige bestuursperiode al meermaals onderstreept. Met dit akkoord zet de coalitie de volgende stap met een implementatieplan biodiversiteit. Hiermee gaan we invulling geven aan de visie biodiversiteit en verdere borging van biodiversiteitsherstel in projecten, onderhoud en de organisatie. Wij sluiten ons tevens aan bij Deltaplan Biodiversiteit en Stichting Steenbreek.

Wat betreft het zuiveren van medicijnresten, micro-plastics en andere opkomende stoffen, starten wij deze periode met onderzoek naar maatregelen. De coalitie vindt dat wij als waterschap proactief aan de slag moeten met het verbeteren van onze zuiveringen. Dit is tevens ter voorbereiding van nieuwe Europese regelgeving voor stedelijk afvalwater. Er gaan in de toekomst strengere normen gelden voor onze zuiveringen. Wij koppelen deze uitdaging ook aan circulariteit. De komende bestuursperiode bepalen wij onze positie binnen de circulaire economie en ontwikkelen wij beleid. Hierbij staan wij open voor initiatieven van derden, met een ondernemende instelling.

Meer aandacht voor stedelijk waterbeheer, zwemwater, zichtbaarheid voor het waterschap en ondersteuning van bewonersinitiatieven staan ook centraal in het akkoord. Net als participatie en communicatie. Samenwerking met kennisinstellingen wordt geïntensiveerd.

Het volledige coalitieakkoord is via bovenstaande link te downloaden. Heb je vragen over het akkoord? Wij gaan graag met jou in gesprek.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring