Navigatie overslaan

Jongeren, water en klimaat

In het Poortershoes in Groningen ontmoetten donderdagavond 16 februari jongeren en waterschappers van Water Natuurlijk en PvdA elkaar om over water en klimaatverandering te praten. In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart werd een discussie gevoerd over actuele watervraagstukken.

Dilemma's

Elze Reitsema, Water Natuurlijk bestuurder van het waterschap Noorderzijlvest, gaf namens Water Natuurlijk en PvdA aan wat de belangrijkste dilemma’s van de waterschappen zijn voor de komende jaren. Dit zijn verbetering van de waterkwaliteit herstel van biodiversiteit in stad en land; het steeds weer ophogen van dijken; gezond, schoon en levend water; circulaire waterzuivering en bedrijfsvoering; en sociaal en betaalbaar waterbeheer.

Waar zetten we op in?

Opvallend was dat veel jongeren slecht bekend zijn met het waterschap, maar wel erkenden dat veel vragen van groot belang zijn. Waterschapsbestuurders Jeroen Niezen, Inge Eshuis en Herman Beerda gingen met de jongeren in gesprek aan de hand van concrete vraagstukken: hoe veilig zijn Groningen en Noord-Drenthe als enorme neerslag zoals vorig jaar in Limburg ons overkomt? Hoe gaan we om met de droogte op de Drentse zandgronden, als er ook nog een opgave voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit ligt? En hoe gaan we in de toekomst om met het zuiveren van rioolwater? De waterschappen zetten in op circulaire energie- en grondstoffenfabrieken, maar kunnen we dat wel allemaal betalen?

Jongeren verwachten een duurzaam en krachtig opererend waterschap

De jongeren zien de maatschappelijke ontwikkelingen en de klimaatverandering op zich af komen en vinden dat het waterschap daar een belangrijke rol in moet spelen. Aan klimaatverandering kan een individuele bewoner niks doen, behalve dan zijn gedrag aanpassen. De overheden zullen hierin toch echt het voortouw moeten nemen, aldus verschillende jongeren. Dat geldt zeker ook voor de landbouw, die moet veel duurzamer worden. Dat levert schoner water op, je moet toch overal kunnen zwemmen? Ook binnen de ruimtelijke ordening zou het Waterschap een beslissende stem moeten hebben, want we bouwen nog steeds op laag gelegen plekken of houden te weinig rekening met de waterhuishouding.

Er was sprake van een levendige discussie met inbreng van vrijwel iedereen. De betrokkenheid was zo groot dat het gratis biertje aan het eind bijna sneuvelde. Uit vele bijdragen bleek dat er veel wordt verwacht van een duurzaam en krachtig opererend waterschap.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring