Navigatie overslaan

Vragen en antwoorden over voldoen aan eisen KRW

Op 26 augustus 2022 heeft AB-lid Peter Freij namens de WN-fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het DB Waterschap Limburg over het voldoen aan de eisen gesteld door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) Per brief van 21 september 2022 heeft het dagelijks bestuur gereageerd op de hiervoor gestelde vragen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring