Navigatie overslaan

Reactie Water NATUURLIJK Limburg op Bestuursprogramma 2023-2027

Namens de fractie Water NATUURlijk Limburg hebben Peter Freij, Iris Erkens en Gerard IJff onderhandeld over het Bestuursprogramma 2023 - 2027.

Beste leden en volgers van Water Natuurlijk Limburg,

Namens de fractie Water NATUURlijk Limburg hebben Peter Freij, Iris Erkens en Gerard IJff onderhandeld over het Bestuursprogramma 2023 - 2027.

Wij hebben een fijn en leerzaam proces doorlopen om te komen tot dit bestuursprogramma. Het proces verliep soepel en snel, nadat we enige tijd ‘verloren’ waren tijdens de verkenningsfase. Waarvoor complimenten aan de formateurs!

Hieronder namens onze fractie de visie op de inhoud:

Het Waterbeheerprogramma is als uitgangspunt gebruikt. Daar staat al veel beleid in en zijn belangrijke uitgangspunten in opgenomen. Goede zaak dus ik dat dit programma als basis is gebruikt bij het beschrijven van de ambities voor de komende vier jaar.

Maar eerlijk is eerlijk, de ambitie die is in dit programma op een aantal onderwerpen minder groot dan dat Water Natuurlijk had gewild. Het mooie diagram op de voorzijde van het bestuursprogramma waarin de balans wordt weergegeven tussen veilig en leefbaarheid en tussen economie en ecologie, is ons inziens op dit moment nog geen weergave van de werkelijkheid. Een balans tussen economie en ecologie is er nu zeker nog niet. Maar het is onze ambitie om dat over vier jaar wel bereikt te hebben!

Het programma blijft op veel onderwerpen globaal. Daardoor zijn resultaten enerzijds lastig te meten. Maar laten we het positief bekijken, dan geeft het juist ook ruimte voor maatwerk invulling van ambities.. En we kunnen daardoor snel inspelen op de actualiteit.

Vooraf hebben wij zes punten ingebracht. Deze zijn voor ons het belangrijkst zijn voor dit bestuursprogramma.

1. Dat Grondwater en Droogte veel aandacht krijgen. Beide hebben een plek gekregen in dite bestuursprogramma. Het is fijn dat beide verankerd zijn en daarmee hopelijk niet alleen de aandacht, maar ook de oplossingen gaan krijgen die ze verdienen.

2. We blijven ons uiterste best doen om de KRW doelen te behalen in 2027 en blijven ons inzetten om waterkwaliteit te verbeteren. Die staat erin! Check.

3. Biodiversiteit herstellen is het uitgangspunt bij al het werk wat wij doen. Dit is al vastgelegd in ons waterbeheer programma, maar dit kan ons inziens niet voldoende benadrukt worden. Ook afgecheckt.

4. We werken circulair en duurzaam. En zetten ons actief in voor de implementatie van innovaties. Voornamelijk bij waterzuivering onderzoeken we mogelijkheden tot verduurzaming en hergebruik. Ook dat is opgenomen.

5. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we dat “Water en Bodem sturend” het uitgangspunt is bij al het werk van ons waterschap. Dit is opgenomen.

6. We ondersteunen vanuit onze verantwoordelijkheid voor waterbeheer eenieder bij het realiseren en verbeteren van klimaatadaptatie maatregelen met betrekking tot water in het landelijk en stedelijk gebied. Ook deze is opgenomen in het Bestuursprogramma.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring