Navigatie overslaan

Waterschap terughoudend bij aanpak zwerfvuil

Water Natuurlijk wil actievere aanpak zwerfvuil. Zwerfvuil en vooral plastic komt vaak in de rivieren terecht. Op weg naar zee wordt het de zogenaamde plastic soep. Het is een enorm probleem waar iedereen een beetje verantwoordelijk voor is. Volgens Water Natuurlijk Hollandse Delta geldt dat ook voor het waterschap, als beheerder van binnenwateren en dijken langs de rivieren. De antwoorden op schriftelijke vragen bieden openingen voor een actiever waterschap, maar het kan en moet beter volgens Water Natuurlijk.

Oevers

Oevers kenmerken het gebied van het waterschap. Oevers van rivieren en kleinere watergangen. Ze houden ook direct verband met het belangrijkste werk van het waterschap: de zorg voor veilige dijken en een goed functionerend watersysteem.

Onderaan de dijken, langs de rivieren, spoelt heel veel zwerfvuil aan. Veelal plastic. Het laat zich raden wat zich onder de waterspiegel aan het gezicht onttrekt. Op weg naar zee krijgt dit afval de status van plastic soep, waar de oceanen al van vergeven zijn. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de dijken en zou een actieve rol moeten spelen bij het opruimen van de troep.

Een belangrijke taak voor het waterschap is het beheren van de ongeveer 7.000 km oever langs kleinere watergangen en poldersloten. Ook hier komt veel zwerfvuil terecht. Als regel wordt met klepelmaaiers het afval tegelijk met de plantengroei vermalen. De kleine stukjes plastic komen in de sloot terecht en vinden hun weg via de gemalen en rivieren naar zee.

Gematigd optimistisch

De antwoorden van het college van dijkgraaf en heemraden stemmen Water Natuurlijk gematigd optimistisch. Duidelijk wordt dat het waterschap tot nu toe een passieve houding heeft ingenomen bij dit probleem. Gesteld wordt dat het probleem bij de bron moet worden aangepakt en voor de aanpak langs de grote rivieren wordt vooral gewezen naar Rijkswaterstaat.

Er wordt overwogen mee te gaan doen in een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten om samen te werken aan vermindering van plastic in het milieu. Ook is er bereidheid om opruimacties te gaan ondersteunen en, als partijen in de Verenigde Vergadering zelf in actie willen komen gaat het waterschap dit organiseren, aldus het college.

Water Natuurlijk is blij met deze opstelling. Al mag er best een tandje bij. Met name bij het beheer van oevers van kleinere watergangen is nog veel winst te halen. We zijn benieuwd naar de bereidheid bij andere partijen in het waterschapsbestuur om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring