Navigatie overslaan

Waterkwaliteit verwaarloosd

Onze waterkwaliteit is de slechtste van Europa. De zorg voor verbetering is decennia lang verwaarloosd. Water Natuurlijk Hollandse Delta dringt bij herhaling aan op meer actie. De verantwoordelijk heemraad belooft een inhaalslag, maar voorlopig heeft het maken van nieuwe plannen prioriteit. De uitvoering moet wachten. Een aangenomen amendement van de fracties Natuur en Water Natuurlijk in de Verenigde Vergadering moet daar verandering in brengen.

Grote wateren

Er wordt onderscheid in water gemaakt. De grotere wateren vallen onder de Europese Kader Richtlijn Water. Het worden ook wel KRW-waterlichamen genoemd. Hier gelden Europese normen voor de chemische en ecologische kwaliteit. Binnen het waterschap gaat het over 10% van al het water dat het waterschap beheert.

Regelmatig wordt de kwaliteit gemeten en vindt er een vergelijking plaats tussen de landen in Europa. Het recente overzicht laat zien dat Nederland verreweg het slechtste jongetje van de klas is. Een fractie meer dan 0% van de KRW-waterlichamen waaronder de Hollandse Delta voldoet aan de minimale Europese normen. Water Natuurlijk vindt dat beschamend.

Kleine wateren

Voor de kleinere wateren en dat betreft 90% van het water binnen ons waterschap, hebben we zelfs geen doelstellingen. De kleine wateren zijn de haarvaten van het systeem. Een slechte kwaliteit daar heeft rechtstreekse gevolgen voor de grotere wateren. In de Verenigde Vergadering van afgelopen week was een voorstel aan de orde om te beginnen met het formuleren van ecologische doelen voor de kleine wateren.

Uitgangspunt in het voorstel was: handhaven van de bestaande slechte kwaliteit. Dat was voor de fracties Natuur en Water Natuurlijk onacceptabel. Plannen maken is prima, maar uitvoering is belangrijker. Plannen maken het water niet schoner en we weten heel goed wat er gedaan kan worden om de kwaliteit te verbeteren.

Voor de chemische kwaliteit zijn er nationale normen, in waterplannen van 20 jaar geleden stonden ook ecologische doelen, de waterdiepte voldoet bijna nergens, de hoeveelheid meststoffen is veel te hoog, het slootonderhoud moet beter etc.. Kortom voldoende houvast om gewoon aan de slag te gaan met verbetering.

Aan plannen geen gebrek

Het antwoord van het dagelijks bestuur op het aandringen op actie door verschillende fracties is teleurstellend. Er is geen tijd voor. Het maken van nieuwe plannen heeft de prioriteit. Er wordt gewerkt aan het Stroom Gebied Beheer Plan 3, doelen voor de kleinere wateren en nieuwe doelen voor het nieuwe Waterbeheerprogramma. In het voorjaar van 2021 komt er een ‘aanvalsplan’, verbetering waterkwaliteit is het vooruitzicht.

Aan plannen is geen gebrek. De uitvoering is waar het aan schort en dat is wel waar het om gaat. Er worden al jaren plannen gemaakt voor het stroomgebied van de grote rivieren in Europa. Deze worden afgestemd met tal van landen, overheden en organisaties. Er wordt nu gewerkt aan een 3e versie van deze Stroom Gebied Beheer Plannen (SGBP).

Waterschap Hollandse Delta heeft het eerste SGBP afgesloten en de 2e versie nadert een afronding. De doelen zijn niet gehaald en de afgesproken KRW-maatregelen zijn voor een groot deel niet uitgevoerd. Zo zijn 89 maatregelen van de 1e versie doorgeschoven naar de 2e.

Met de 50 nieuwe maatregelen zou volgens het SGBP 2 de teller van uitgevoerde maatregelen op 139 moeten komen. De prognose is dat we eind dit jaar op 48 staan en dat er weer wordt doorgeschoven naar de 3e versie. Zo blijven we aanmodderen en problemen voor ons uitschuiven.

Amendement

Een amendement van de fracties Natuur en Water Natuurlijk haalde afgelopen week een ruime meerderheid van 18 stemmen vóór en 8 tegen. Hiermee ligt er een opdracht aan het dagelijks bestuur om naast het stellen van nieuwe doelen concreet aan de slag te gaan met verbetering van de waterkwaliteit.

Gelukkig ziet een meerderheid het probleem en zij nemen de verantwoordelijkheid voor verbetering. De argumentatie van de tegenstemmers baart wel zorgen. Zo zijn er partijen die stellen: “we kunnen er mee beregenen en de gewassen gaan er niet dood van, dus er is niks mis met de kwaliteit”.

Water Natuurlijk blijft zich inzetten voor verbetering.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring