Navigatie overslaan

Illegale kap leidt tot vette winst

De fracties Water Natuurlijk en Natuur stelden schriftelijke vragen over het uitblijven van de herplant van een illegaal gekapte houtopstand. Het beeld dat naar voren komt is schokkend. Een waterschap dat in strijd met de wet een stuk natuur vernietigt en vervolgens een vette winst boekt met de verkoop van grond.

Houtopstand

In 2013 krijgt het waterschap Hollandse Delta een perceel van ongeveer een halve hectare in bezit voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het is een stukje grond langs de hogesnelheidslijn in Mookhoek bij ’s-Gravendeel. De grond was overgebleven na de aanleg van de spoorlijn en sindsdien had de natuur zich daar vrij kunnen ontwikkelen.

Er ontstond een houtopstand. Bomen en struiken ging plaats bieden aan allerlei diersoorten. De variatie van het stukje natuur nam met het jaar toe. En er was ook een wettelijk beschermde status. Houtopstanden van deze omvang mogen ook niet zomaar worden gekapt. Een voornemen om te kappen moet worden gemeld bij de provincie. Zij bepaalt of de kap mag doorgaan en of er weer nieuw moet worden gepland.

Illegale kap

Het waterschap liet zich echter niets gelegen liggen aan de wettelijke regels. In strijd hiermee liet ze een groot deel van de houtopstand medio 2017 vellen. De verplichte melding bij de provincie werd niet gedaan. Beoordeling van de provincie kwam er dus ook niet.

De stem van de natuur werd gesmoord. Een grote bosfrees maakte er korte metten mee. De meeste bomen en struiken en alles wat daar op leefde werden vermalen en eindigde in een dikke laag snippers op de bodem van de voormalige houtopstand. Twee rijtjes bomen bleven staan. Een deel werd akker.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), verantwoordelijk voor de handhaving van de natuurwetgeving, heeft dit na heel veel aandringen opgepikt en het waterschap een herplantplicht opgelegd.

Onbehoorlijk en onverstandig

Vanwege de zware kritiek over de wijze waarop het waterschap met de natuur omging kreeg Joost Kievit, van de fractie Natuur, een uitnodiging voor een gesprek met heemraad Lies Struik. In dit gesprek op 14 juni 2018 is beterschap beloofd en herstel van de vernielde natuur op diverse plekken langs de kreken in de Hoeksche Waard.

Over de gevelde houtopstand kreeg Kievit de vraag hoe hij het zou vinden als het waterschap de grond zou verkopen aan het naast gelegen boerenbedrijf. “Not done” was zijn reactie. Als overheid kun je dat niet maken. Een stukje natuur vernietigen dat voor één euro is ‘gekocht’ en het daarna verkopen voor een commerciële prijs. Kievit vindt dat onbehoorlijk.

In het gesprek stelde Kievit dat dat onverstandig zou zijn. Het waterschap heeft immers de grootst mogelijke moeite om grond te verwerven voor projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterberging. De toetsing van het watersysteem was in volle gang en iedere insider wist dat er in de toekomst meer ruimte voor open water nodig zou zijn. Grond verkopen langs een watergang is dan dom. Struik besloot tijdens het gesprek: Er wordt niet verkocht.

Spoorzone Mookhoek
Toch verkoop

Nieuwe aanplant in de voormalige houtopstand bleef uit. De akkerbouw op de grond ging gewoon door. Van de overgebleven twee rijtjes bomen is er nog een over. De rij langs de sloot is recent gekapt. Alle reden voor schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk aan het dagelijks bestuur. Het antwoord is ongelooflijk.

De grond is verkocht aan de aanliggende eigenaar. Akkerbouw is in de akte niet uitgesloten en de nieuwe eigenaar is verplicht om de houtopstand in stand te houden.
Dat gebeurt dus niet want er is opnieuw gekapt!
De herplantplicht is in overleg met OZHZ omgezet naar het planten van 15 laanbomen met een plantafstand van 8 meter ergens in de Hoeksche Waard. Dit zou binnenkort gaan gebeuren.

Volgens kadaster is het perceel (ter grootte van 4.220 m2) verkocht voor €.7.000. De inkoop was één euro. Vette winst dus. De kosten van het kappen zijn niet bekend. Grond kopen voor verbetering van het watersysteem is echter veel duurder. In een recent project werd ongeveer 16 euro per m2 betaald. Inmiddels is er een nieuw waterschapsbestuur.
De fracties Water Natuurlijk en Natuur hopen op en blijven zich inzetten voor een zorgvuldiger omgang met de natuur en belastingcenten.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring