Navigatie overslaan

Vismigratie krijgt prioriteit

Aanhoudende mondelinge en schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen aan het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta hebben vismigratie op de agenda gezet. Heemraad Johan van Driel zei steeds dat waterkwaliteit en dus ook vismigratie prioriteit zou krijgen. Nu voegt hij de daad bij het woord. Het gemaal Stellendam wordt vispasseerbaar gemaakt. Voorstel gemaal Stellendam

Knelpunten
punten met slechte passeerplaatsen voor vissen.

Het watersysteem van het waterschap Hollandse Delta kent vele barrières voor vissen en andere waterdieren. Stuwen tussen de verschillende peilgebieden houden de vissen tegen en bij de gemalen lopen ze het risico om vermalen te worden. Ons waterschap kent ongeveer 2.000 vismigratieknelpunten kent. Dat is een grote belemmering om ecologisch gezond water te realiseren. Een goede visstand is daarvoor een belangrijke graadmeter. Migratie is cruciaal. Sommige soorten zijn er voor hun voortplanting van afhankelijk en kunnen zonder migratie niet voortbestaan. Voor andere soorten is genetische isolatie ook negatief voor de ontwikkeling.

Gemaal Stellendam

Het gemaal Stellendam moet worden gerenoveerd. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft hiervoor een voorstel voorgelegd aan de commissie Water. Deze heeft positief geadviseerd. Bij de renovatie is er niet alleen aandacht voor droge voeten in het gebied. Het gemaal wordt ook vispasseerbaar gemaakt en er worden visvriendelijke pompen geplaatst. Dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit, het verbetert de leefomgeving in het achterliggende gebied. Daarnaast is er bij de renovatie veel aandacht voor duurzaamheid.

Eerste stap

Water Natuurlijk is tevreden met deze eerste stap zoals heemraad Van Driel het noemt. We moeten verder werken aan de kwaliteit van ons watersysteem. De heemraad heeft dat voornemen. Water Natuurlijk zal hem daarin steunen en kritisch volgen. Het gemaal De Eendracht in de Hoeksche Waard is de volgende die moet worden gerenoveerd. Ook hier dient vismigratie te worden meegenomen. Ook moet er worden gekeken naar aanpassing van de bediening van de gemalen. Daar is winst te boeken.

paling vermalen

Zo wordt door het langzaam opstarten van een gemaal en voor het opstarten eerst water in te laten minder vis verwond en gedood. Water Natuurlijk pleit voor invoering van dit soort maatregelen op korte termijn.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring