Navigatie overslaan

Kleurkeur in de Hollandse Delta

Water Natuurlijk zet zich in voor een ‘groener’ waterschap en er worden resultaten geboekt. Herstel van biodiversiteit raakt steeds meer onderdeel van het beleid van het waterschap Hollandse Delta. In de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk is deze week weer een belangrijke stap gezet. Waterschappers volgden samen met medewerkers van andere organisaties de cursus Kleurkeur, georganiseerd door HW zoemt. Heemraad Hans Kalle gaf het startsein voor de cursus.

Samenwerking

Herstel van biodiversiteit is nodig en het kan alleen als partijen met elkaar samenwerken. Landelijk gebeurt dat binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de Hoeksche Waard werken we samen in HW Hidervzoemt. Het waterschap en ook Water Natuurlijk maken deel uit van dit collectief van organisaties op het gebied van natuur, landbouw, imkerij, ecologisch leven en tuinieren, overheden en burgers.

Het gaat om praktische samenwerking door onder andere het aanplanten van bomen en struiken en verbetering van het groenbeheer. Om de samenwerking en de deskundigheid te bevorderen organiseerde HW-zoemt een cursus Kleurkeur. Dit was mogelijk door een financiële bijdrage uit het innovatiefonds van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Kleurkeur

Kleurkeur staat voor een goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Als bermen op de juiste manier worden beheerd kunnen ze een bijdrage leveren aan herstel van biodiversiteit. Hiervoor is door de Vlinderstichting een cursus Kleurkeur ontwikkeld. De kwaliteitseisen voor een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer komen hierin aan de orde.

De cursus is bestemd voor uitvoerenden en opdrachtgevers. De aanpak van ecologisch bermbeheer en waar op te letten bij de uitvoering komen aan de orde. Ook de bewezen maatregelen worden besproken. Bij het met goed gevolg afleggen van een examen krijgen de deelnemers een certificaat. Ecologisch bermbeheer wordt de nieuwe norm, is de verwachting. Kleurkeur gecertificeerde bedrijven kunnen zich hiermee profileren in de markt.

De in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp door HW zoemt georganiseerde cursus zat bomvol. Medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard, de gemeente Goeree-Overflakkee, Hoekschewaards Landschap, Staatsbosbeheer en het waterschap Hollandse Delta deden mee. Veertien deelnemers van het waterschap maken duidelijk dat er nu serieus werk gemaakt wordt van biodiversiteit.

Groenbeleid waterschap

Het nieuwe groenbeleid van het waterschap krijgt geleidelijk aan gestalte. De visie ligt al vast en ook naar een groenbeleidsplan is een belangrijke stap gezet. In dit plan stelt het waterschap:

“Onze dijken, wegbermen, sloten, waterbergingsgebieden en bomenrijen zijn van groot belang voor de biodiversiteit in ons gebied. Ze vormen de verbindingswegen tussen de verschillende natuurgebieden maar ook de verbinding tussen het groen in het stedelijk gebied en het platteland. We kiezen ervoor om de biodiversiteit in ons gebied te behouden en waar mogelijk te versterken.”

Ook in de dagelijkse praktijk wordt het nieuwe beleid zichtbaar. Voldoende reden voor heemraad Hans Kalle om het startsein te geven voor de cursus Kleurkeur. In zijn openingswoord meldde hij dat het waterschap werkt aan een omslag in het groenbeheer, waarbij herstel van biodiversiteit uitgangspunt wordt. Dat betekent minder en gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Het Kleurkeur certificaat wordt ook voor aannemers de norm. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Er wordt nadrukkelijk aan gewerkt en de cursus voor de toezichthouders van het waterschap is een belangrijke stap.

Water Natuurlijk is blij met deze ontwikkeling en zal deze waar mogelijk stimuleren en ondersteunen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring