Navigatie overslaan

Aantasting natuur: standaard

Water Natuurlijk en de fractie Natuur stelden schriftelijke vragen over de aantasting van de natuur op de Oudelandse Zeedijk bij Ouddorp. Bij werkzaamheden aan het fietspad was onnodig schade toegebracht aan de zeldzame plantengroei op de dijk. De antwoorden waren helder. Dit is de standaard werkwijze van het waterschap.

Oudelandse Zeedijk

“Misschien wel de mooiste dijk van Zuid-Holland” zei een natuurbeschermer toen hij de aantasting van deze dijk meldde bij Water Natuurlijk. Na een bezoek kon ik dat alleen maar beamen. Een eldorado voor de natuurliefhebber. Een enorme variatie aan plantensoorten met schoonheden als grasklokje, vogelmelk, grote ratelaar en wilde orchideeën. Insectenleven idem dito.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Dat weet iedereen wel. We moeten hard aan de slag voor herstel. Redden wat er te redden valt. Dat is niet alleen van belang voor de natuur. Het functioneren van onze samenleving is er van afhankelijk. Dan moet je plekjes als de Oudelandse Zeedijk koesteren. Er voor zorgen dat hier deze extreem waardevolle natuur in stand blijft. De verontwaardiging en boosheid was dan ook groot over de volstrekt onnodige aantasting van deze dijk.

Fietspad

Over de kruin van de Oudelandse Zeedijk loopt een fietspad. In opdracht van het waterschap werd dit fietspad opgeknapt. De kruin was gemaaid met de klepelmaaier en het maaisel was blijven liggen. De half verharding was vernieuwd en het vrijgekomen afval was op hopen in het dijktalud gestort. Het ging om grond, verhardingsmateriaal en zoden.

Onder de afvalhopen waren de planten afgestorven. Dat is uiteraard schadelijk voor de zeldzame vegetatie, maar ook voor de erosiebestendigheid van de dijk. Een gesloten plantendek is hiervoor van belang. Vandaar dat er regels zijn die het storten van afval verbieden. Deze zijn te vinden in de Keur van het waterschap. Die geldt kennelijk niet voor het waterschap zelf.

Uiteraard komt er bij een dergelijk werk afval vrij, Het is onnodig en onwenselijk om dat in het talud te storten. Dat kan ook rechtstreeks worden opgeladen en afgevoerd.

Standaard werkwijze

Het antwoord op onze vragen en de fractie Natuur was ontluisterend. Dit was de standaard werkwijze. De aannemer moet de berm bij afronding van het werk opleveren volgens de eisen van het bestek. De schriftelijke vragen waren dan wel aanleiding om de aannemer te vragen het afval eerder op te ruimen.

Er is kennelijk geen enkel besef van de waarde van de natuur op zo’n dijk en de verantwoordelijkheid die je als overheid draagt voor de zorg hiervoor. Deze verplichting is zelf wettelijk vastgelegd en verankerd in een gedragscode. Het waterschap heeft goede voornemens voor herstel van biodiversiteit, maar in de praktijk gaat het keer op keer heel erg mis.

Joost Kievit MSc

Vragen

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring