Navigatie overslaan

Flower power dijken in de mist

Water Natuurlijk pleit al sinds jaar en dag voor bloemrijke dijken. Wetenschappers van de Universiteit van Wageningen zeiden 40 jaar geleden al dat een variatie aan plantensoorten goed was voor de veiligheid van een dijk.

Het waterschap Hollandse Delta moest daar nooit wat van hebben. Tot een heemraad daar anders over dacht. Een pilot project “Flower power dijken” oogstte in 2018 nationale waardering.

Flower power dijken

De versterking van dijken is zo ongeveer een continu proces in de Hollandse Delta. In zo’n geval moet een nieuw talud ook vaak opnieuw ingezaaid worden. Dat was altijd een monotoon grasmengsel, maar bij dijkversterkingen in Strijen en ’s-Gravendeel koos het waterschap in overleg met het Hoekschewaards Landschap voor een inheems kruidenmengsel.

Het werd een mengsel met soorten als Margriet, Wilde peen, Knoopkruid, Wilde Marjolijn, Rode klaver, Vogelwikke enzovoorts. Een daverend succes. De planten groeiden prima en het seizoen erop was het een eldorado voor insecten. Natuurliefhebbers gingen er in grote getale op af en dat men er van genoot was overduidelijk uit de vele vlinder foto’s op sociale media. In het eerste jaar vestigde zich een grote populatie Koninginnenpages, die zich ook voortplantte op de dijk bij ’s Gravendeel. Uniek voor de Hoeksche Waard.

Het waterschap Hollandse Delta kreeg ook de nationale prijs “Flora et securitate”. Het samengaan van zorg voor de inheemse flora en de veiligheid staat centraal bij deze prijs. Scheidend voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen kwam naar de bloemdijk bij Strijensas om de prijs uit te reiken. Mooie woorden, prachtige publicaties en voor iedereen was duidelijk: zo gingen we dat bij volgende dijkversterkingen doen. De trotse heemraad Leo van Gelder zorgde zelfs voor het nodige budget. Voor de zekerheid want de extra kosten van een zaadmengsel zijn niet terug te vinden in de investering bij een dijkversterking.

Terug bij af

Recent is gebleken dat dit mooie project bij het vertrek van de heemraad ook is gestopt. Bij een recent bezoek aan het Buijtenland van Rhoon kreeg Water Natuurlijk te horen dat aan de zuidrand van IJsselmonde een dijktalud was vernieuwd. Betrokkenen hadden verzocht om het nieuwe talud in te zaaien met een inheems kruidenmengsel. Het waterschap wees het verzoek af was de boodschap. Ongeloof bij Water Natuurlijk. Hoe kan dit bestaan?

Antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk brachten de ongelooflijke realiteit aan het licht. Van het verzoek was niks terug te vinden. Het beleid van het waterschap is niet gericht op inzaaien met inheemse planten. We zaaien gewoon gras zoals we altijd deden. Terug bij af. Alsof het project “Flower power dijken” nooit heeft bestaan.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring