Navigatie overslaan

In het vertrouwen dat we er uitkomen met elkaar

"Ik ben heel gelukkig met de nieuwe coalitie. Dat we het vertrouwen in elkaar hebben weten te vinden dat we er wel uitkomen met elkaar. Want dat is wat we nodig hebben in dit land, deze wereld, in deze tijden, met de opgaven die we te doen hebben." Die woorden sprak onze Els Otterman toen ze voor de derde keer geïnstalleerd werd als hoogheemraad van Stichtse Rijnlanden. De nieuwe coalitie waar Water Natuurlijk, als grootste partij met 6 zetels, voor gekozen heeft via informateur Pim van den Berg en formateur Christa Hendriksen bestaat uit Boer Burger Beweging (4 zetels), Partij voor de Dieren (4). Partij van de Arbeid (3) en de geborgde fractie Natuur & Landbouw (4).

Het ondertekende coalitieakkoord: Waterverbinding: in vertrouwen kan veel

Het onderhandelingsteam vanuit Water Natuurlijk bestond uit lijsttrekker Els Otterman en Gerda Oskam. Maarten Verkerk was de vaste vervanger van Els op de momenten waarop zij er niet bij kon zijn.

In 19 intensieve en lange sessies is er een nieuwe coalitie bij HDSR tot stand gekomen. Volgens de informateur Pim van den Berg zouden Water Natuurlijk, BBB, PvdD, PvdA en de geborgde fractie Natuur & Landbouw de juiste coalitie kunnen gaan vormen, op basis van de verkiezingsuitslag en de programmatische overeenkomsten. En ook al waren die overeenkomsten er, de verschillen tussen de standpunten waar er zeer zeker ook. De onderhandelingen om te komen tot een door alle 5 partijen gedragen coalitieakkoord waren dan ook stevig en pittig.

Els: "Ik ben ook gelukkig met een waterbeheerprogramma en een coalitieakkoord dat ons het mandaat geeft om stroomopwaarts te werken. In deze laaggelegen delta is het cruciaal om als watersector een sterke stem in de ruimtelijke ontwikkeling te hebben. Om af en toe met stemverheffing te spreken, af en toe die leeuw te zijn. Want met weten komt verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid dragen wij als Water Natuurlijk en draag ik als hoogheemraad graag."

Gerda Oskam: "Ik ben blij dat we niet gekozen hebben voor het uitruilen van standpunten, maar het zoeken naar een scherp geformuleerd compromis dat door iedereen gedragen werd. Dat vergde tijd en het ontwikkelen van vertrouwen in elkaar. Natuurlijk zijn er punten die scherper hadden gekund als we de absolute meerderheid zouden hebben gehad. Maar als democraat vind ik, dat juist deze brede coalitie recht doet aan alle, soms tegengestelde, belangen in de samenleving en de complexe opgaven waar we voor staan."

Het coalitieakkoord is ambitieus op het gebied van duurzaamheid, waterkwaliteit en veel andere waterschapsthema’s, niet omdat Water Natuurlijk zo graag ambitieus wil zijn, maar omdat we denken dat het nodig is en omdat we denken dat we het verschil kunnen maken. In het akkoord staat 42 keer het woord "biodiversiteit". Tot op heden zijn we daarmee koploper in de akkoorden die gesloten zijn bij waterschappen! Ons groene geluid is echter harder nodig dan ooit, Water Natuurlijk blijft dan ook heel graag aan het stuur de komende 4 jaar om dat groene geluid binnen HDSR met onze hoogheemraad en onze fractie, te vertolken.

Dat kunnen we doen dankzij alle stemmers op ons bij de afgelopen verkiezingen. Dankzij iedereen die bijgedragen heeft aan onze campagne: dankzij ons regiobestuur, alle vrijwilligers, onze leden, dankzij de steun van groene organisaties, van D66, GroenLinks en Volt. Dus bij deze nogmaals, dank voor uw vertrouwen, we maken het waar!

In een open en constructieve samenwerking met de samenleving, andere organisaties en overheden gaat de nieuwe coalitie, samen met het gehele Algemeen Bestuur de opgaven waar het waterschap voor staat, realiseren. Het nieuwe college zal dit met de voortreffelijke ambtelijke organisatie, van HDSR uitwerken.

Namens Water Natuurlijk ondertekenden (vlnr) Gerda Oskam, Els Otterman en Martin Jansen het akkoord.
Alle onderhandelaars van de 5 coalitiefracties samen met formateur Christa Hendriksen. Namens Water Natuurlijk vormden Els Otterman en Gerda Oskam het onderhandelingsteam. Maarten Verkerk (linksachter met blauw overhemd) was de vaste vervanger van Els.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring