Navigatie overslaan

Formateur geeft update over de collegeonderhandelingen

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur gaf formateur Christa Hendriksen een update over de collegeonderhandelingen. Bij de nieuwsberichten vindt u de letterlijke tekst van de formateur. De gesproken tekst geldt echter.

De formatie is gestart met vijf fracties, die elk met twee onderhandelaars aan tafel zitten en op een gelijkwaardig niveau en met respect voor elkaars mening in gesprek zijn.

We zijn gestart met een inventarisatie van de speerpunten per fractie en de onderwerpen waarop extra kennis gewenst is. In een aantal kennissessies hebben we de onderwerpen besproken waarvoor verdieping nodig was. Daarin hebben we ook een eerste denkrichting benoemd. In de volgende sessies hebben we de onderwerpen verder uitgediept en gezocht naar werkbare compromissen voor die onderwerpen waar de standpunten uiteen liepen.

De fracties zijn trots op de bestuurlijke richting zoals die in de afgelopen periode is vastgesteld. Daar wil men aan vast houden en op voortbouwen. Het is de wens van de formerende fracties om nieuwe accenten te leggen in de bestuurlijke ambities en enkele onderwerpen te intensiveren. Daarover zijn zij op een goede manier in gesprek. Uitdrukkelijk is de verwachting uitgesproken dat zij hier uit gaan komen en dat zij zullen komen tot een coalitieakkoord dat door de vijf fracties wordt gedragen.

Daarbij is aangegeven dat de betrokkenheid van het gehele algemeen bestuur belangrijk is. Men worstelt nog met de manieren om die betrokkenheid vorm te geven en tegelijkertijd het proces tijdig te kunnen afronden. Duidelijk is dat de fracties in de komende periode de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties wil vergroten en dat dat iets betekent voor de rol van het AB. Over de manieren om de rol van het AB goed te kunnen invullen zouden zij graag met het hele AB van gedachten wisselen. Of en in hoeverre u op andere onderwerpen input zou willen geven zouden zij graag ook van u horen.

De vijf fracties nodigen u uit om na afloop van deze vergadering in een informele setting van gedachten te wisselen over de manier waarop dit alles vorm zou kunnen krijgen

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring