Navigatie overslaan

Water Natuurlijk bereikt akkoord met BBB, PvdD, PvdA en de geborgde fractie Natuur & Landbouw

Water Natuurlijk, als grootste partij binnen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, doet het: met zowel BBB, PvdD, PvdA en de geborgde fractie Natuur & Landbouw succesvol een formatie afronden. Een unieke coalitie in Nederland. Daar zijn we dan ook best trots op. De installatie van het nieuwe college is op 20 juni.

Water Natuurlijk durfde het: gesprekken starten met de Boer Burger Beweging èn de Partij voor de Dieren in een 5 partijenformatie met PvdA en de geborgde fractie van Natuur&Landbouw. Met respect voor elkaars principes, uitgangspunten en gevoeligheden gingen we na de informatieronde onder leiding van Pim van den Berg van start met formateur Christa Hendriksen.

We inventariseerden welke onderwerpen we het over eens waren, nader bespreking vergde of een diepgaande discussie nodig hadden. Vanuit Water Natuurlijk voerden de top 3 van de kandidatenlijst de onderhandelingen, te weten: Els Otterman, Gerda Oskam en Maarten Verkerk. Ons verkiezingsprogramma, zoals door onze leden vastgesteld, was uiteraard leidend voor onze inbreng. Daarnaast was het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Waterbeheerprogramma 2022-2027 Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam'', dat via onze hoogheemraad Els Otterman als portefeuillehouder tot stand kwam, het uitgangspunt. Een ambitieus programma waarin duurzaamheid en toekomstbestendigheid leidend is en waar Water Natuurlijk trots op is.

Els Otterman: "We hebben als Water Natuurlijk in de afgelopen 3 coalities al veel bereikt. Ik zie het als een compliment dat de formerende partijen zich grotendeels achter dit beleid scharen en daarop willen voortbouwen. Dit akkoord is een volgende stap om het gebied van de Stichtse Rijnlanden groener te maken, samen met alle partijen in het gebied die daaraan willen bijdragen. Ik bedank bij formateur Christa Hendriksen voor de ruimte die ze iedereen liet. Ook de ambtelijke ondersteuning was goud waard."

Nieuw was dat alle fracties in het Algemeen Bestuur hun inbreng konden leveren in een 80% versie van het akkoord. Die inbreng wordt meegenomen in een 100% akkoord dat als formeel voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Ook dan kunnen andere partijen via amendementen voorstellen doen voor aanpassingen.

Maarten Verkerk: "Er waren soms pittige discussies, maar altijd op inhoud. We namen de tijd om echt te luisteren naar elkaar en elkaar ook iets te gunnen. Dat zijn de sleutels voor het succes en geeft ook veel vertrouwen voor de samenwerking de komende vier jaar. Dat hielp om in Nederland het enige college te worden waarin zowel BBB als PvdD samenwerken. Deze coalitie doet echt recht aan de verkiezingsuitslag."

Gerda Oskam: "Zoals door Water Natuurlijk beloofd in de campagne, hebben we ook werk gemaakt van bestuurlijke vernieuwing in het waterschap. We hebben daarom de aanzet gegeven voor een AB-brede werkgroep om de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende functie van het AB te versterken. Ook op die manier streven wij ernaar om de stem van de kiezers zo goed mogelijk te laten doorklinken in groen, toekomstbestendig beleid van HDSR."

Lees hier het bericht dat op de website van HDSR staat over het akkoord.

Op 20 juni is er een openbare vergadering van het Algemeen Bestuur over het akkoord. Deze vergadering is online te volgen via de website van HDSR. Als het akkoord wordt aangenomen, worden de beoogde hoogheemraden geïnstalleerd. Voor Water Natuurlijk zal dat onze lijsttrekker, huidige hoogheemraad en 1e loco-dijkgraaf Els Otterman zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring