Navigatie overslaan

Advies voor coalitie: Water Natuurlijk, Natuur & Landbouw, BBB, PvdD en PvdA met formateur Christa Hendriksen

Informateur Pim van den Berg heeft het eindadvies van de informatiefase gepresenteerd in het Algemeen Bestuur van 24 april. Het advies is dat Water Natuurlijk (6 zetels), BBB (4), PvdD (4), PvdA (3) en de geborgde fractie Natuur & Landbouw (4) gaan onderhandelen om te komen tot een coalitie. Die formatiefase zal gebeuren onder leiding van formateur Christa Hendriksen.

In het eindadvies van de informatiefase van informateur Pim van den Berg geeft hij het advies om de formatiefase te starten met Water Natuurlijk, Boer Burger Beweging, Partij voor de Dieren. Partij van de Arbeid en de geborgde fractie Natuur & Landbouw. Deze formatiefase zal onder leiding staan van Christa Hendriksen, voormalig wethouder Vijfheerenlanden.

Na de eerste gesprekken met alle partijen volgde op 12 april het tussenadvies van Pim van den Berg. Daarin kwam een voorkeursvariant naar voren die verder onderzocht diende te worden voordat er daadwerkelijk zou kunnen worden onderhandeld. Die voorkeursvariant was bepaald op basis van de gesprekken met alle partijen, verdiepende gesprekken met 4 partijen, de verkiezingsuitslag en de grote opgaven waarmee het waterschap te maken krijgt de komende jaren. Het tussenadvies hield in dat er verdere gesprekken zouden plaatsvinden met 5 partijen gezamenlijk om te kijken of er een basis zou kunnen zijn voor daadwerkelijke onderhandelingen. Die 5 partijen, Water Natuurlijk (6 zetels), BBB (4), PvdD (4), PvdA (4) en de geborgde fractie Natuur & Landbouw (4) hebben gezamenlijk 3 gesprekken gevoerd. Over de gewenste stijl van besturen, over vertrouwen onderling, over staand beleid zoals het Waterbeheerprogramma 2022-2027 Stroomopwaarts, grondbeleid, Kaderrichtlijn Water, veenweidestrategie, dierenwelzijn, Utrechts Programma Landelijk Gebied, over de uitwerking van Water en Bodem sturend en over financiën. Ook over de mogelijke verdeling in FTE's van hoogheemraden die door de 5 partijen zouden worden voorgesteld, is gesproken. Op dit moment is de wettelijke maximum FTE's voor een college 3 (exclusief de dijkgraaf). De verwachting is dat dit in 2024 zal worden uitgebreid naar 4 FTE.

Op basis van deze gesprekken is door alle partijen en de informateur geconcludeerd dat er voldoende basis is om verder te onderhandelen en de daadwerkelijke formatiefase te starten. Omdat alle partijen hechten aan zoveel mogelijk transparantie en de inbreng van de oppositie, werd door Els Otterman (als lijsttrekker van de grootste partij) een motie ingediend om de formatieopdracht door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Het is fijn dat de openheid die de formerende partijen ook willen betrachten, werd herkend door de andere partijen - want de motie werd unaniem gesteund. Ook werden er suggesties gedaan hoe de andere partijen die niet deelnemen aan de formatie, zouden kunnen worden betrokken in het proces.

De formatie zal worden begeleid door Christa Hendriksen, voormalig wethouder gemeente Vijfheerenlanden. Net als Pim van den Berg woonachtig in de provincie Utrecht maar in een ander waterschap en met kennis en ervaring in diverse politieke organen. De partijen bedankten Pim voor de prettige en gerichte begeleiding van de informatiefase. Christa Hendriksen sprak de verwachting uit dat er begin juni wellicht een akkoord zou kunnen liggen. Els Otterman zei toe dat ze hoopte om tijdens de reguliere vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 mei een update te kunnen geven.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring