Navigatie overslaan

Afkoppelen regenwater

Het water op de planeet beweegt in een cyclus. Er valt neerslag, dat hemelwater infiltreert in de bodem, vanuit het grondwater worden planten en rivieren gevoed, uit vegetatie en oppervaktewater verdampt water, waterdamp vormt regendruppels, enz. Veel bebouwing en asfaltering, maar ook hoe we regen verwerken, grijpt in op de natuurlijke cyclus van water. Met afkoppelen herstellen we deels de cyclus. Afkoppelen heeft nog meer voordelen. We benoemen hier een voorbeeld.

Afkoppelen gymzaal Lierop 3 november 2022

Ons fractielid Gerard Claassen is in zijn woonplaats actief met afkoppelen. Bijvoorbeeld tijdens de Nationale Klimaatweek, november 2022, bij de gymzaal in Lierop.

Afkoppelen is het scheiden van afstromend regenwater van de vuilwaterriolering. Dat maakt de wijk beter bestand tegen extreme regenval, dus klimaatbestendiger. Het regenwater dat de grond intrekt, vult daar de voorraad grondwater aan. Helaas is dat hard nodig in Brabant. Tot slot is het afkoppelen ook gunstig voor de rioolwaterzuivingsinstallatie (RWZI). Want de RWZI werkt gewoon beter op vuil water dan op schoon regenwater.

Op 3 november hebben de afkoppelcoach van de gemeente Someren, Falco Thijssen, en afkoppel-ambassadeur Gerard Claassen en andere vrijwilligers, hun gymzaal aangepakt. Gerard benadrukt dat het enthousiasme en de kennis voor zo’n aanpak gewoon in de maatschappij aanwezig zijn, in verenigingen en bij enthousiasme inwoners.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring