Navigatie overslaan

Doorstart met streekpanels van het waterschap

Waterschap Aa en Maas kende in de voorgaande bestuursperioden regiocommissies; één per district van de werkorganisatie. Voor de huidige bestuursperiode is ervoor gekozen om een meer open vorm te kiezen. Daarvoor zijn er streekpanels ingericht; opnieuw één per district. Op 3 november kreeg het streekpanel Raam al een presentatie over wat het waterschap onderneemt in dat district. Denk aan dijkverbetering langs de Maas, wijstherstel, realisatie van natte ecologische verbindingszones en aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Suggestie voor de groen-blauwe handdruk?

Op vrijdagmiddag 10 november komt het streekpanel Beneden Aa bijeen in de Schaapskooi bij Wijbosch (gemeente Meierijstad). Eén van de onderwerpen daar is het ophalen van suggesties van welk initiatief in onze regio de groen-blauwe handdruk verdient als duurzame aanmoediging van ons waterschap. Bij dit streekpanel maakt Wouter-Jan Oosten een bescheiden come-back. Hij was voor Water Natuurlijk lid van het algemeen bestuur in de voorgaande bestuursperiode, en toen ook al actief in de regiocommissie Beneden Aa. Als u een suggestie heeft voor de groen-blauwe handdruk, aarzel dan niet om contact met hem op te nemen.

De agenda voor de bijeenkomst van het streekpanel is te vinden in de bestuursinformatie van het waterschap:

Lees meer
Wouter-Jan Oosten opnieuw actief bij Water Natuurlijk Aa en Maas

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring