Navigatie overslaan

Compliment voor De Vennekearls

Voor hun enorme inzet om het unieke Gagelmansvennetje te behouden ontvangen De Vennekearls een compliment uit handen van Water Natuurlijk. Elke donderdag onderhoudt deze groep vrijwilligers, het gebied en leveren maatwerk. Ze hebben ondermeer maatregelen genomen om het lek onder het hoogveen op te lossen. Zo brengen deze enthousiaste vrijwilligers natuur en water bij elkaar.

Foto: Bram Olde Wieverink

Het Gagelmansvennetje is een goed bewaard gebleven hoogveengebied, onderdeel van het Doktersbos, midden tussen de kernen Nijverdal en Hellendoorn. Er is een rolstoel-toegankelijke steiger gemaakt. In dit door zandstuifduinen omgeven stukje hoogveen komen bijzondere planten en dieren voor, zoals zonnedauw, veenbes, lavendelheide en gagel. Ook zijn er veel vlinders, libellen en ringslangen te vinden.

Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer.

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramiek beeld dat de natuur en het water symboliseert. Dit beeld is gemaakt door kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen

Het kunstwerk toont een blauwgroene libel die de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring