Navigatie overslaan

Harry Kiewiet ontvangt wisselkunstwerk ‘Water Natuurlijk’

Een bijzonder compliment aan Harry Kiewiet van Water Natuurlijk voor zijn onvermoeibare inzet voor de bescherming van verschillende diersoorten in Het Stroomdal. Hij brengt vele vrije uren door in het veld. Daar heeft hij nauw contact met medewerkers van waterschap Vechtstromen om de leefomstandigheden van ondermeer ijsvogels, vleermuizen en otters te verbeteren.

Foto: Bram Olde Wieverink

Harry is een zeer actief natuurliefhebber, die mensen over haalt om ook actief in de natuur bezig te zijn en natuurbeschermer te worden. Al vele jaren maakt hij deel uit van de weidevogelbeschermers. En is oprichter van de ijsvogelwerkgroep van Het Stroomdal, de regionale natuurvereniging, zijn grote passie! Honderden uren besteed Harrie jaarlijks aan het onderhouden en maken van de ijsvogelwanden en oeverzwaluwwanden en het observeren van de ijsvogels. Afgelopen jaar vlogen meer dan 50 jonge ijsvogels uit de door hem gemaakte broedwanden. Op prachtige foto’s en filmpjes legt hij hun leven vast en geeft regelmatig lezingen over de ijsvogel.

Harry Kiewiet is een bescheiden man maar verdient een groot compliment vanwege zijn bijdrage aan de natuurbescherming.

Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer.

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramiek beeld dat de natuur en het water symboliseert. Dit beeld is gemaakt door kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen

Het kunstwerk toont een blauwgroene libel die de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring