Navigatie overslaan

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is verheugd over afblazen aanleg ENKA-pijp!

Water Natuurlijk heeft voortdurend aangestuurd op monitoring en actualisatie van het eerdere onderzoek naar de toestand van de vervuilde ENKA-pluim. Het laatste onderzoek heeft nu gelukkig geleid tot het afblazen van de aanleg van de pijp. Wij zijn daar zeer verheugd over!

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over het via een pijp rechtstreeks naar de Nederrijn afvoeren van het water van de zogenoemde ENKA-pluim. Dat water bevat sulfaat en een aantal zeer zorgwekkende stoffen. Destijds bleek uit onderzoek dat, indien niets gedaan zou worden, dit sulfaat uiteindelijk terecht zou komen in de Bennekomse Meent. Daar zou het dan een bedreiging vormen voor de unieke natuur van dit Natura 2000 gebied.

Provincie Gelderland, gemeenten Ede en Wageningen en waterschap Vallei en Veluwe kwamen daarom tot de conclusie dat oppompen en via een pijpleiding afvoeren van het vervuilde water naar en in de Nederrijn de beste optie was. Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede vonden het ongezuiverd via een pijp afvoeren van vervuild water een slechte oplossing. Ze vochten het besluit tot de aanleg van de ENKA-pijp aan bij de Raad van State. Die oordeelde eind vorig jaar dat het besluit in lijn was met geldende wetgeving en regels. Daardoor werd de aanleg en het gebruik van de pijp toegestaan. Mooi Wageningen, Havenstraatbewoners en watersportvereniging VADA lieten het er echter niet bij zitten en begonnen een zeer succesvolle petitie tegen het ongezuiverd lozen van de ENKA-vervuiling op de Nederrijn. Op 1 maart jongstleden verzorgden zij een steekhoudende pitch tijdens het mede door Water Natuurlijk georganiseerde Klimaatcafé in Wageningen.

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe stelde begin 2023 aanvullende vragen aan het waterschapsbestuur om te stimuleren dat het te lozen vervuilde water in ieder geval gezuiverd zou worden. Ook gingen we in gesprek met de actievoerders. Water Natuurlijk vond dat niets doen aan de ENKA-pluim geen optie was. We willen immers schone en drinkbare rivieren en beken. Gecombineerd met ons principe van goed voorouderschap betekende dat ook voor Water Natuurlijk dat het vervuilde ENKA-water gereinigd zou moeten worden.

Ondertussen is na nader onderzoek naar de pluim op basis van meer en nieuwe metingen gebleken dat de gehaltes van de vervuiling lager zijn. En ook dat de pluim minder mobiel is dan gedacht. Daarmee vormt de pluim geen urgent gevaar meer voor de natuur van de Bennekomse Meent. Deze zal hij namelijk pas over 200 jaar bereiken. De pluim is dan door de bodem ook nog meer gezuiverd. Dit blijkt uit het persbericht van het waterschap van 6 maart dat is uitgegaan na het overleg van de Stuurgroep ENKA-sanering. De Stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Gelderland, de gemeente Ede en waterschap Vallei en Veluwe, verzoekt het bevoegd gezag, de provincie Gelderland, het saneringsbesluit te heroverwegen.

Voorafgaand aan dit overleg werd de ruim 4700 maal ondertekende petitie door de actievoerders aangeboden aan stuurgroepvoorzitter en dagelijks bestuurslid van het waterschap Frans ter Maten.

Frans ter Maten, heemraad namens Water Natuurlijk, heeft met de stuurgroep voortdurend aangestuurd op monitoring en actualisatie van het eerdere onderzoek naar de toestand van de vervuilde ENKA-pluim. Het laatste onderzoek heef nu gelukkig geleid tot het afblazen van de aanleg van de pijp!

Wij zijn daar zeer verheugd over!

Toch blijven we van mening dat niets doen geen optie is. Omdat we goede voorouders willen zijn vinden we namelijk dat de zeer zorgwekkende stoffen uit pluim gehaald moeten worden. Dat vraagstuk ligt nu als eerste bij de provincie, zij besluiten binnenkort hoe om te gaan met de resterende stoffen die nog in de pluim aanwezig zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring