Navigatie overslaan

Natuur-inclusieve landbouw in Gelderland

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om met boeren samen te werken aan agrarisch natuurbeheer. Waterschappen moeten samen met inwoners, gemeenten, boeren en natuurorganisaties komen tot een gebiedsgerichte aanpak. Het Platform Natuur-inclusieve landbouw Gelderland is opgericht op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland en tien maatschappelijke organisaties, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties. Inmiddels zijn deze ambities onderschreven door meer dan 20 partijen. Zij willen de komende jaren samen werken aan een vitaal Gelders platteland, aan biodiversiteitsherstel en aan kringlooplandbouw. Ze willen met dit plan toekomstperspectief bieden voor de landbouw en werken aan een circulaire landbouw waar bovendien ruimte is voor meer natuur en meer biodiversiteit. Via deze website zijn zes inspiratiebedrijven te volgen. Deze ondernemers hebben al stappen gezet naar een meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Daarnaast hebben ze allen plannen om in de toekomst meer maatregelen te nemen op hun bedrijf. De ontwikkelen zijn te volgen op deze website.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring