Navigatie overslaan

Nieuwe stapsteen tussen Veluwe en IJsselvallei

Een ontbrekende schakel in het Gelderse Natuurnetwerk, en een plek met kansen voor topnatuur bovendien. Precies de redenen waarom provincie Gelderland tussen Vaassen en Emst nieuwe natuur heeft aangelegd. In totaal ging 26 hectare weiland op de schop. Emst-Achterhegge werd het gebied in de gemeente Epe gedoopt. De graslanden liggen precies op de goede plek om een verbinding te vormen voor vlinders, vogels en kleine zoogdieren die van de Veluwe naar de IJsselvallei willen of andersom. Emst-Achterhegge is om nog meer redenen kansrijk: er komt kwel naar boven. Dit grondwater is in het hoger gelegen Veluwemassief als regen gevallen en in de grond getrokken, en komt in dit lager gelegen gebied door de druk weer naar boven. Kwel is basisch (niet zuur) en biedt daardoor kansen voor bijzondere, natte vegetaties. De provincie trok hierin samen op met Geldersch Landschap en Kasteelen, de gemeente en waterschap Vallei en Veluwe. Afgelopen winter is er flink gegraven. Op de meeste plekken is de bovenste grondlaag afgeplagd om zoveel mogelijk fosfaat te verwijderen. Door af te plaggen komt ook het kwelwater makkelijker naar boven en wordt het gebied natter. Een aantal sloten is gedempt om te voorkomen dat de kwel direct weer wegloopt. De doorstroming van de hoofdwatergang is daarentegen juist verbeterd: dit zorgt ervoor dat regenwater (zuur en dus minder gewenst) snel afstroomt. Het voorkomt bovendien wateroverlast in de omgeving. Om de soortenrijke, natte vegetatie op weg te helpen, is ook maaisel opgebracht. Dit maaisel kwam van zeer goed ontwikkelde, vochtige hooilanden in de omgeving. Om het gebied aantrekkelijk te maken voor verschillende diersoorten zijn de oude kavelgrenzen met houtwallen weer in ere hersteld. Zo ontstaat een kleinschalig landschap met verschillende microklimaten: van warm en zonnig tot schaduwrijk of juist windluw. Vleermuizen en zangvogels foerageren langs de bomenrijen, reeën kunnen er schuilen. Voor twee bijzondere soorten zijn extra maatregelen genomen. Speciaal voor de sleedoornpage zijn sleedoorns aangeplant. Deze zeldzame vlinder komt nog voor langs de Veluwerand en legt haar eitjes in de sleedoorn. Langs de slootkanten liggen stobbes, een perfecte nieuwe plek voor de larven van de beekprik.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring