Navigatie overslaan

Waterschapsbelasting stijgt voor iedereen in Rivierenland

Tijdens de bestuursvergadering van Waterschap Rivierenland is gestemd over de verwachte stijging in kosten en de verdeling hiervan. Het tegenvoorstel van Water Natuurlijk over deze kostenverdeling is helaas niet aangenomen.

In 2024 zullen de belastingen voor inwoners, boeren, natuur en industrie gaan toenemen in waterschap Rivierenland. Oorzaak hiervoor is onder andere de hoge inflatie waardoor kosten voor dijkversterkingen, waterzuivering en waterbeheer toenemen. Water Natuurlijk staat voor een eerlijke verdeling van de kosten, waarbij de vervuiler betaalt. In het begrotingsprogramma van Waterschap Rivierenland is opgenomen dat zorg wordt gedragen voor een evenredige stijging van kosten voor alle verschillende doelgroepen. Hierin zien we een grotere stijging voor boeren en natuur ten opzichte van de industrie. Om dit te voorkomen is een voorstel uitgewerkt. In dit voorstel gaan juist inwoners meer betalen om de boeren en natuur te ontlasten en blijft de industrie buiten schot. Om dit aan de kaak te stellen heeft Water Natuurlijk een tegenvoorstel gedaan. Dit voorstel kreeg helaas alleen steun van onze partij zelf en de Partij voor de Dieren.

Het huidige waterbelastingsysteem maakt het moeilijk om tot een eerlijke verdeling van kosten te komen. Er wordt gewerkt aan een landelijk, nieuw belastingsysteem waarbij een betere verdeling van kosten mogelijk wordt.

Het voorstel voor de kostenverdeling moet overigens nog definitief worden vastgesteld. Dat is gepland in de begrotingsvergadering in november.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring