Navigatie overslaan

Meer stappen richting energieneutraal

Brede steun voor motie Water Natuurlijk tegen loslaten ambitie 85% energieneutraal in 2027.

Waterschap Rivierenland heeft de ambitie om in 2030 100% energieneutraal te zijn.In de begroting van 2024 stelt het nieuwe college voor om het tussendoel van 85% energieneutraal in 2027 los te laten en de komende jaren geen voortgang op dit gebied te boeken. Dit omdat het vanwege netcongestie moeilijk zou zijn om grote zonnevelden aangesloten te krijgen.

Water Natuurlijk is het hier niet mee eens en riep het college met een motie op om alles op alles te zetten om toch voortgang richting energie neutraliteit te boeken. Er zijn nog andere meer kleinschalige alternatieven. Gelukkig werd onze motie ‘meer stappen richting energieneutraal’ tijdens de begrotingsvergadering door het voltallige Algemeen Bestuur ondersteund en aangenomen. Het college moet dus aan de bak en wij zullen de voortgang nauwkeurig volgen!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring