Navigatie overslaan

Motie om huidige verdeling van profijt en kosten van het watersysteembeheer in kaart te brengen haalt het niet

Tijdens de recente vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland hebben de fracties van Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren samen een motie ingediend. Hierin werd het college verzocht in kaart te gaan brengen of de huidige kostentoedelingsverordening nog strookt met het profijt dat verschillende groepen van belastingbetalers hebben van het watersysteembeheer.

Beide fracties menen dat vooruitlopend op het nieuwe belastingstelsel deze informatie boven tafel moet komen. Dit maakt het mogelijk om mogelijke verschuivingen in kosten en profijt direct door te voeren in het nieuwe stelsel. Ook zorgt het nieuwe belastingstelsel voor meer beleidsvrijheid die ingevuld dient te worden op basis van de juiste feiten en inzichten.

Hoewel meerdere partijen de noodzaak wel onderkenden, haalde de motie het niet omdat men het nog te vroeg vindt voor dit onderzoek. De invoering van het nieuwe belastingstelsel staat nu voor gepland voor 1 januari 2026.

Opvallend is wel dat een soortgelijke motie binnen het Waterschap Stichtse Rijnlanden breed werd aangenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring