Navigatie overslaan

Oproep Stop Fossiele subsidies

De fracties van Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren riepen tijdens de algemeen bestuursvergadering van Waterschap Rivierenland het dagelijks bestuur op om zich in te zetten om de Rijksoverheid te vragen om rijksubsidies voor de fossiele industrie stop te zetten.

Waterschappen merken de gevolgen van klimaatverandering tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Ze moeten alle zeilen bijzetten om de waterhuishouding voor de toekomst robuust, gezond en veilig te maken. De uitstoot van de fossiele industrie draagt bij en zorgt voor een vergroting van het klimaatprobleem en werkt dus averechts op de activiteiten van de waterschappen.

De ingediende motie kreeg steun van AWP, naast Water Natuurlijk en PvdD als indiende partijen. Veel andere partijen herkenden zich in de inhoud, maar vonden het niet de rol van het waterschapsbestuur om de Rijksoverheid op te roepen om actie te ondernemen. Wel beloofden meerdere partijen via hun landelijke partijlijn het onderwerp op de agenda te gaan zetten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring