Navigatie overslaan

Peilverlagingen zadelen huiseigenaren op met zware funderingsschade

Door onder andere dalende grondwaterstanden hebben steeds meer huiseigenaren schade door verzakkingen. Het aanpakken van de funderingen van huizen om verzakking tegen te gaan is erg duur.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor funderingsschade. Zo kan het grondwater te laag zijn door te veel onttrekkingen, door te weinig regenval of door te weinig aanvoer van water via de rivieren. Ook het kunstmatig laag houden van het peil van het oppervlaktewater kan een oorzaak zijn van funderingsschade. Dat is in de meeste veenweidegebieden, zoals in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden het geval. In veenweidegebieden kunnen houten funderingspalen gaan rotten, en in het rivierengebied kunnen huizen gaan verzakken die ‘op staal’ zijn gefundeerd (= zonder palen). Dat is bijvoorbeeld te zien in het stadje Buren. Hier hebben tientallen bewoners sinds de droge zomer van 2018 te maken met flinke scheuren in de muren van hun huizen door bodemdaling. Omroep Gelderland maakte hierover een reportage.

Stop diepe ontwatering

Water Natuurlijk is van mening dat te diepe ontwatering zo snel mogelijk moet worden gestopt. Gelukkig zijn we daarin niet alleen. Het kabinet heeft in de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ vastgelegd dat veenweidegebieden een grondwaterstand moeten hebben die niet dieper is dan 20 cm tot 40 cm onder maaiveld. Hiermee wordt bereikt dat bodemdaling wordt geminimaliseerd en uitstoot broeikasgassen wordt gereduceerd. We hopen dat waterschap Rivierenland voortvarend aan de slag gaat om de te diepe ontwatering van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te stoppen. Maar het is belangrijk om niet alleen naar de veenweidegebieden te kijken. Het geval van Buren laat zien, dat ook de diepe ontwatering van kleigronden kan leiden tot forse funderingsschade aan gebouwen. Het is hoog tijd om de afwenteling van schade op huiseigenaren te stoppen!

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring