Navigatie overslaan

Gaat compensatiegeul Meinerswijk de Veluwe droogtrekken?

Water Natuurlijk maakt zich al lang zorgen over de geplande woningbouw in de uiterwaarden van Arnhem. De algemene besturen van de waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland namen jaren geleden al beide een motie van Water Natuurlijk aan waarin de besturen van deze waterschappen werden opgeroepen om deze zorgen kenbaar te maken.

Dit jaar stuurde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de brief ‘Water en bodem sturend’ naar de Tweede Kamer. Deze brief verbiedt woningbouw in de uiterwaarden. Helaas is na een lange procedure bij de Raad van State) het bestemmingsplan helaas onherroepelijk geworden. De woningbouw kan doorgaan, en om een te grote opstuwing van hoog water te voorkomen moet er als compensatie een nevengeul door de uiterwaarden worden gegraven.

Nieuwe inzichten maken duidelijk dat deze nevengeul – onder de Nederrijn door – water kan aanzuigen vanuit de Veluwe. Dat zou de verdroging van de Veluwe verder verergeren.

Via recente vragen heeft Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe samen met de fractie Natuurterreinen nogmaals zijn ernstige zorgen geuit. De fractie zal er bij het waterschapsbestuur op aandringen om zo snel mogelijk onderzoeken uit te voeren naar het voorkomen van deze mogelijke dreiging.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring