Navigatie overslaan

Alblasserwaard zwaar vervuild met PFAS

Het programma ZEMBLA besteedde aandacht aan verontreiniging met PFAS in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Water in sloten en plassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek (vroeger Dupont) in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS.

Het programma ZEMBLA besteedde aandacht aan verontreiniging met PFAS in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Water in sloten en plassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek (vroeger Dupont) in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS. Ten noordoosten van de fabriek, in de hele Alblasserwaard, wordt vrijwel overal de veilige norm voor oppervlaktewater overschreden.

Waterschap Rivierenland heeft in de loop van de jaren zijn meetnetwerk uitgebreid van de Alblasserwaard, tegenover de fabriek in Dordrecht, naar zijn gehele werkgebied. Deze meetactiviteit van het waterschap is te prijzen. Toen Waterschap Rivierenland constateerde dat er PFAS aanwezig was in de wateren is aan het RIVM gevraagd wat de risico's hiervan waren. Bij zwemwater werd het risico als minimaal gezien, vis eten werd ontraden en bagger kon worden ontvangen op de oevers. In een beperkt gebied werd ontraden om groente uit eigen tuin te eten. Ondertussen stelde het RIVM nieuwe en strengere risicogrenzen voor, waardoor de aangetroffen concentraties van PFAS mogelijk toch een risico vormen voor de volksgezondheid. De provincie Zuid-Holland geeft inmiddels op basis van een rapport van het RIVM over de PFAS-concentraties in zwemwater rond Chemours, een negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden. Voor 12 andere plassen, waaronder Lammetjeswiel geldt een positief zwemadvies.

De Chemours-fabriek in Dordrecht loosde decennialang de giftige en kankerverwekkende PFAS-variant PFOA in het water en in de lucht. Pas toen PFOA in 2012 door de overheid streng werd gereguleerd, stopte het chemieconcern met het gebruik van de gevaarlijke stof. PFOA werd vervangen door GenX. Ook die PFAS-variant wordt door het RIVM als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) gezien. Het bedrijf heeft nog steeds een vergunning voor het lozen van GenX.

Topadvocaat Bénédicte Ficq bereidt namens omwonenden een massa-aangifte voor tegen chemiefabriek Chemours, naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘De PFAS-doofpot'.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring