Navigatie overslaan

Volstorten uiterwaardplassen vaak niet goed voor natuur

Het ondieper maken van uiterwaardplassen met grond en baggerspecie levert niet per se de natuurwinst op die ervan werd verwacht.

Het ondieper maken van uiterwaardplassen met grond en baggerspecie levert niet per se de natuurwinst op die ervan werd verwacht. De onderzochte diepe buitendijkse plassen hadden zelfs een beter lichtklimaat voor waterplanten dan de ondiepe plassen, doordat in ondiepe plassen veel zwevend stof voorkomt. In verondiepte plassen werden dan ook geen tot zeer weinig waterplanten aangetroffen.

In Nederland komen elk jaar grote hoeveelheden grond en bagger vrij die ook weer ergens gestort moeten worden. In de uiterwaarden ontstaan door het winnen van grondstoffen juist diepe plassen in het landschap. Met het idee dat deze diepe plassen weinig ecologische waarde hebben en niet thuishoren in het rivierenlandschap, werd bedacht om bagger en grond in deze plassen te verwerken.

Naast dat het verondiepen omstreden is omdat er ook vervuilde specie wordt gestort, ontstond ook de vraag of verondieping werkelijk ecologische winst oplevert.

Het is volgens de onderzoekers overigens voorstelbaar dat met andere inrichtingsvarianten – bijvoorbeeld verondieping van de oeverzone of meerdere kleine ondiepe plassen in een moerasachtig systeem – wél een verhoging ten aanzien van ecologische kwaliteit kan worden bewerkstelligd. Nader onderzoek zou dit kunnen uitwijzen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring