Navigatie overslaan

Stedelijk afvalwater en doorontwikkeling Kaumera

Nieuwsflits van de Algemeen Bestuursvergadering op 19 dec 2023

Onderzoek Stedelijk afvalwater
In de laatste vergadering van het jaar is gesproken over het onderzoek van de Commissie Rekenkamer naar het Stedelijk afvalwater. Belangrijke conclusie: Gemeenten en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor doelmatig en samenhangend waterbeheer en de inzameling en zuivering van afvalwater. Maar bij de uitvoering is er geen goede gezamenlijke afweging tussen de taken en prioriteiten van het waterschap en de taken en prioriteiten van een gemeente. Daarmee krijgen thema's zoals afkoppelen onvoldoende aandacht. Vanuit Water Natuurlijk vinden we het belangrijk dat in de nieuwe koers stedelijk gebied, gepland voor zomer 2024, aandacht is voor het opstellen van gezamenlijke doelstellingen met prestatie-indicatoren, het oppakken van indirecte lozingen, en plan voor de kansen rond klimaatadaptatie en het afkoppelen van regenwater en geeft als aandachtspunt mee om te verduidelijken wat de relatie is tussen de KRW-doelstellingen en stedelijk water. gezond water en dus indirecte lozingen,

Doorontwikkeling Kaumera

Het Algemeen Bestuur stemt in met het toetreden tot een coöperatie van waterschappen voor het verder doorontwikkelen van Kaumera. Na vier jaar is een evaluatiemoment afgesproken.
Water Natuurlijk is blij met die mooie product en de mooie ontwikkeling.
Kaumera is een innovatieontwikkeling die kan bijdragen aan een circulaire economie, door slib te verwerken tot nieuwe grondstoffen (biopolymeren). Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft 20-35% minder slib afgevoerd en vernietigd te worden. Kaumera is een biopolymeer en biedt veel kansrijke toepassingen; het kan onder andere gebruikt worden als coating, biostimulant, schuimmiddel, isolatiemateriaal, brandvertrager en lijm- en bindtoepassingen.

Rekenkamer, onderhoud waterkerende kunstwerken en nieuwjaarswens

Verordening Rekenkamer: De (nieuwe) wet maakt een wijziging nodig. Waterschap Rijn en IJssel kiest er nu voor een eigen Rekenkamer in te stellen. In deze vergadering is de Verordening hiervoor vastgesteld. De Rekenkamer is vrij in het kiezen van onderwerpen die ze wil onderzoeken en kan zo het algemeen bestuur van het waterschap een onafhankelijke spiegel voorhouden.
Het volledige algemeen bestuur stemt in met een investeringsvoorstel groot onderhoud waterkerende kunstwerken. In totaal zijn 123 kunstwerken geïnspecteerd waarvan er in totaal 63 om onderhoud vragen (bijvoorbeeld het vervangen van een klepconstructie). Water Natuurlijk is blij dat vanuit veiligheid goed zicht is gekomen op alle kunstwerken en we weten wat we te doen hebben. Voor de uitwerking vraagt Water Natuurlijk om de ambities op biodiversiteit, klimaatneutraliteit, duurzaamheid en circulariteit een plek te geven.

In zijn slotwoorden gaat de voorzitter Hein Pieper in op de moeilijke tijd waarin we leven: "Waartoe zijn wij op aarde en hoe gaan we om met die aarde en met elkaar?" Pieper wijst op het belang van 'verbinding' en het slaan van bruggen. Gelukkig kunnen we constateren dat ondanks de tegenstellingen die er ook zijn vanuit politiek en achtergrond en de discussies die we voeren, we in dit waterschap blijven zoeken naar de verbinding. Uiteindelijk willen we allemaal een veilige wereld waarin wij en onze kinderen goed kunnen leven.

Wij wensen u een mooi 2024 toe.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring