Navigatie overslaan

Waterkwaliteit verslechtert door beheerswijze

Het waterschap Hollandse Delta werkt aan nieuwe plannen voor het watersysteem. De waterkwaliteit is overal nog onvoldoende. Uit een evaluatie blijkt dat dat komt door de beheerswijze van de watergangen. De fracties Natuur en Water Natuurlijk vinden dat dit beheer moet worden aangepast.

Onderhoud watersysteem

Het watersysteem is een natuurlijk systeem. Dat is gebaat bij de rust en de mogelijkheid van ongestoorde ontwikkeling. Dat kan niet want het waterschap moet ook zorgen voor droge voeten en aanvoer van water bij droogte. Watergangen mogen dus niet dichtgroeien. Regelmatig wordt er ingegrepen in de natuurlijke ontwikkeling. De manier waarop dat gebeurt is erg belangrijk.

In de praktijk zien we dat watergangen over de gehele lengte worden geschoond met de maaikorf. Ook daar waar niet of nauwelijks plantengroei is. Dat is onnodige en schadelijk voor de waterkwaliteit. Het bodemslib wordt omgewoeld en verontreinigingen komen weer in het water. Onnodig planten verwijderen betekent ook een aanslag op de zuurstofvoorziening.

Vaak wordt het slootvuil in het oevertalud gestort. Het vloeibare slib loopt direct weer terug in het water. De vastere substantie gaat dezelfde weg na een flinke regenbui. Wat overblijft wordt vaak vermalen door klepelmaaiers. En, na compostering ligt alles binnen een jaar weer in de watergang.

Eigen wetgeving overtreden

Het waterschap is ook wetgever. In de zogenaamd Keur staan de wettelijk regels. Deze zijn opgesteld o.a. in het belang van de kwaliteit van het watersysteem en het onderhoud van watergangen.

Zo moet volgens artikel 2.5 van de Keur van het waterschap het slootvuil uit de watergang worden verwijderd. Oevers maken deel uit van de watergang. Het deponeren van slootvuil op het oevertalud is dus in strijd met de Keur. Het waterschap handelt zodoende in strijd met de eigen regels.

Verandering?

De fracties Natuur en Water Natuurlijk vinden dat het beheer van watergangen een positieve uitwerking op de waterkwaliteit moeten hebben. Dat kan en er was een kans om dat nu te veranderen. Er moeten nieuwe contracten worden afgesloten voor het beheer.

Het antwoord van het college van dijkgraaf en heemraden stelt teleur. De huidige beheerswijze wordt voortgezet. Tenminste, tot er een nieuw groen beleid is vastgesteld door de verenigde vergadering.
Er wordt echter wel flexibiliteit ingebouwd in de beheerscontracten om dat aan te passen. Een gemiste kans maar er blijft uitzicht op verbetering van de waterkwaliteit in onze polders.

Joost Kievit MSc

vragen en antwoord maaien watergangen

VRIEND WORDEN?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring