Navigatie overslaan

Vismigratie blijvend op agenda

In de vorige bestuursperiode van het waterschap Hollandse Delta had vismigratie geen enkele prioriteit. Dit terwijl het watersysteem enkele duizenden knelpunten kent en migratiemogelijkheden voor vissen en andere waterdieren cruciaal zijn. Daarbij is het gewoon onderdeel van de zorg voor waterkwaliteit. Aanhoudende vragen van Water Natuurlijk en de fractie Natuur brachten hierin verandering. Nu staat het onderwerp blijvend op de agenda.

Driedoornige stekelbaars, foto R.Grimm
Belang voor vissen

Om te kunnen overleven, moeten vissen van de ene naar de andere plek kunnen trekken. Ze verplaatsen zich soms over zeer grote afstanden tussen o.a. paai-, opgroei-, foerageer en overwinteringsgebieden. Deze vistrek heeft te maken met de verschillende fasen in de levenscyclus van een soort. Voor sommige soorten zoals de paling is dit een absolute voorwaarde om zich te kunnen voortplanten. Voor andere vissen is het belangrijk om soortgenoten te ontmoeten en genetische uitwisseling te realiseren. Cruciaal om ook op langere termijn te kunnen overleven dus.

Aanpassing gemalen

Gemalen dienen de waterbeheersing in onze polders. Ze zijn nodig om droge voeten te houden. Ze vormen vaak de verbinding tussen het polderwater en de rivieren. Het zijn ook obstakels voor trekkende vissen die niet zelden de dood vinden in de pompen van een gemaal. Met technische maatregelen kan dit worden voorkomen en dat gebeurt nu. Bij de vervanging van het vijzelgemaal Pietermankerk in Zwijndrecht worden visvriendelijke pompen geïnstalleerd. Ook het nieuw te bouwen gemaal Oudenhoorn wordt voor vis passeerbaar.

Vismigratieplan

In de Kaderbrief wordt in hoofdlijnen geschetst wat voor het waterschap de speerpunten zijn voor 2021. Hierin is te lezen dat er een vismigratieplan wordt opgesteld en dat de maatregelen hieruit worden opgenomen in het nieuwe waterbeheerprogramma. Daarnaast wordt een start gemaakt met het opstellen van een visbeleid. Waterkwaliteit heeft voor Water Natuurlijk een hoge prioriteit en vismigratie is daarvan een wezenlijk onderdeel. We houden de vinger aan de pols.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring