Navigatie overslaan

Nieuwe bomen voor Zuiderlandsezeedijk

Water Natuurlijk voerde een lange strijd voor nieuwe bomen langs de Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge. Stormschade in de zomer van 2019 was voor het waterschap aanleiding om de gehele rij van 120 populieren te kappen. Aanhoudende schriftelijke vragen, moties in de Verenigde Vergadering en het mobiliseren van de publieke opinie met als uiteindelijk resultaat: er staan nieuwe bomen.

Zomerstorm

Een felle storm in de zomer van 2019 beschadigde een aantal bomen langs de buitendijk bij Oude Tonge. Enkele bomen waren finaal afgeknapt andere verloren zware takken. Een globale inventarisatie van Water Natuurlijk kwam uit op minder dan 20 bomen met forse schade. In een eerste reactie in de media meldde het waterschap Hollandse Delta dat zoveel mogelijk bomen behouden zouden blijven.

Groot was de verontwaardiging bij Water Natuurlijk en veel bewoners toen binnen enkele weken de gehele rij van 120 populieren gekapt was. De bomen waren vitaal en gezond. Dat was ook duidelijk te zien aan de doorgezaagde stammen. De kap vernietigde een belangrijk leefgebied van een vijftal vleermuis soorten en vogels waarmee ook de Wet Natuurbescherming was overtreden. Zaken die voor de overheid geen prioriteit bleken te hebben.

Boomstronken langs de Zuiderlandse Zeedijk

Op de agenda

Water Natuurlijk zorgde er voor dat de kwestie op de agenda kwam en bleef van het bestuur van het waterschap Hollandse Delta. Aanhoudende schriftelijke vragen leidden tot de conclusie van het College van Dijkgraaf en Heemraden: herplant is geen wettelijke verplichting en dus een bestuurlijke keuze.

Die keuze bleef uit tot Water Natuurlijk in februari 2020 een motie voor nieuwe aanplant indiende. Er leek een meerderheid te zijn voor deze motie in het algemeen bestuur tot het college de motie ontraadde omdat er een uitsterfbeleid voor bomen langs dijken zou zijn. De meerderheid stemde tegen omdat ze vastgesteld beleid niet wilden negeren.

Onderzoek leerde dat dat uitsterfbeleid heel betrekkelijk was en eigenlijk niet bestond. Een nieuwe motie in juli 2020 werd wel aangenomen. Duidelijk is dat de publieke opinie geholpen heeft om een meerderheid te krijgen voor de nieuwe aanplant. Alle acties van Water Natuurlijk zijn via diverse media openbaar gemaakt en de grote betrokkenheid van mensen bij bomen heeft zeker partijen over de streep getrokken.

Taboe doorbroken

Een aangenomen motie betekent een opdracht tot uitvoering, maar er kwam weer een kink in de kabel. Er moest een vergunning worden aangevraagd voor de aanplant. De veiligheid van de dijk was een factor waarop getoetst moest worden. Weliswaar was er geen formeel uitsterfbeleid maar dat werd in de praktijk wel gehanteerd. In de loop der jaren zijn veel bomen verdwenen langs dijken en herplant is uitgebleven.

Gelukkig viel de toets positief uit. De veiligheid van dijk blijft gehandhaafd met de aanplant. De vergunning kwam er. Het bestuur van het waterschap is de afgelopen jaren meer belang aan groen en bomen gaan hechten en dat heeft zeker geholpen. De nieuwe bomen staan er. Water Natuurlijk is blij met deze uitkomst. Het is een duidelijke kentering in beleid en uitvoering van het waterschap Hollandse Delta. Maar we zijn er nog niet. We moeten ook aan de slag om meer bomen te planten. Het kan ook langs dijken is nu gebleken en het is nodig voor herstel van biodiversiteit en voor het klimaat.

Joost Kievit

VRIEND WORDEN!

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring