Navigatie overslaan

Water heeft strenge regels en aanpak vervuiling nodig

De Unie van Waterschappen en de Vereniging van drinkWaterbedrijven in Nederland (Vewin) roepen het (demissionaire en nieuwe) kabinet op om vergaande regie op schoon en voldoende drinkwater te nemen in het pamflet "Water in Actie".

De waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben in een actieprogramma ‘Water in actie’ richting een nieuw kabinet gepresenteerd. In dit actieprogramma roepen zij een nieuw kabinet op samen met hen aan de slag te gaan met het beschermen van de (drink)watervoorraden en de zorg voor voldoende ruimte voor water.

Waar schoon drinkwater en droge voeten door veel Nederlanders worden gezien als vanzelfsprekendheden, staan deze ‘zekerheden’ onder druk. De opgaven rond waterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit zijn groot. Dit betekent dat de drinkwaterbedrijven en de waterschappen niet in hun eentje de garantie kunnen geven dat er altijd voldoende, schoon water is in Nederland. In ’Water in actie' wat de watersector zelf aan de problematiek wil gaan doen de komende jaren. Zo gaan ze water steeds beter vasthouden, drinkwatervoorziening zoveel mogelijk veiligstellen en investeren in betere zuiveringsinstallaties. De waterschappen lopen hierbij echter wel tegen de grenzen van de mogelijkheden en bevoegdheden aan. Voor de ruimtelijke ordening en voor wetgeving is het Rijk nodig. Verder zou er voldoende ruimte moeten worden gereserveerd voor water en drinkwaterbronnen en een strengere bronaanpak met het oog op de waterkwaliteit. Met het totaal pakket van waterbeheermaatregelen kan er ook versneld natuurherstel worden gerealiseerd.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring