Navigatie overslaan

Peilverhoging rond Zeist

Op 6 maart heeft het AB het Peilbesluit Zeist vastgesteld. De vastgestelde peilen worden hoger gesteld dan in het vorige Peilbesluit. Dat is goed nieuws voor de natuur en de grondwatervoorraad op de Utrechtse Heuvelrug.

Maarten Verkerk, woordvoerder waterbeheer namens Water Natuurlijk: "Het mooie van dit Peilbesluit is dat het het sluitstuk is van een veldproef met hogere peilen dan vroeger. Die veldproef pakte goed uit: de hogere peilen leiden niet tot onevenredige wateroverlast en wel tot meer water in het gebied. De beheerders van natuurterreinen zijn tevreden met de nieuwe peilen. Tegelijkertijd ziet Water Natuurlijk mogelijkheden om de peilen verder te verhogen. We zijn daarom blij dat de portefeuillehouder in gesprek gaat met natuurverenigingen om kansen hiervoor verder te verkennen. Daar is wel samenwerking met de provincie en de grondeigenaren voor nodig. We zien uit naar verdere gebiedssamenwerking in dit prachtige gebied, op de flank van de Utrechtse Heuvelrug."

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring