Navigatie overslaan

Innoveren: kansen en bedreigingen voor het waterbeheer

Op 1 februari vond het Waterinnovatiefestival plaats (de bijgaande foto is van de organisatie van het festival). Voorafgaand aan dit evenement. vond een informele bijeenkomst plaats voor bestuurders met onder meer een presentatie over de kansen en bedreigingen van innovatieve en regeneratieve artificiële intelligentie (AI).

Het Waterinnovatiefestival vond dit jaar plaats in de prachtige, ruim 100 jaar oude, hallen van de fabriek Werkspoor aan het Amsterdam Rijnkanaal in Utrecht, tegenwoordig genaamd Werkspoorkathedraal.

Voorafgaand aan het daadwerkelijke festival gaf professor Frans Feldberg een presentatie 'data gedreven innovatiemogelijkheden voor waterschappen'. Duidelijk werd dat er nog een wereld te winnen is voor waterschappen om te innoveren. Zo ontving in de middag hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier de juryprijs voor hun project om met behulp van artificiële intelligentie scheuren in dijken te ontdekken. Interessant was ook het project van het waterschap Brabantse Delta om meer inzicht te krijgen in de grondwateronttrekkingen van agrarische bedrijven door middel van AI.

Voor waterschappen zijn er dus volop kansen met gecombineerde data die kunnen worden gegenereerd door regeneratieve AI. Innoveren is een een blijvende opdracht en geeft tevens kansen om meer verbindingen te maken met jongeren, met het onderwijs, met creatieve ontwerpers. Bij HDSR heeft onze hoogheemraad Els Otterman en haar ambtelijk team voor de versterking van de Lekdijk bijvoorbeeld door middel van innovatieve aanbesteding, kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van graafmachines op waterstof. Maar ook dragen we bij aan het (verder) ontwikkelen van innovatieve materialen als het Prolock-filterscherm als damwand.

Tegelijkertijd roept het de vraag op welke data nuttig zijn voor de organisatie en welke niet. Maar vooral ook roept het vragen op over privacy en cybersecurity. Namens Water Natuurlijk HDSR waren Els Otterman, Martin Jansen en Gerda Oskam aanwezig op het Waterinnovatiefestival. Gerda Oskam: "het was voor mij toch weer een eyopener dat grote Amerikaanse bedrijven als Amazon met regeneratieve AI allerlei data in een fractie van een seconde kunnen koppelen. Nu kunnen we als waterschappen al bekijken hoeveel mensen het COVID-virus hebben. We zouden als waterschappen dit ook kunnen doen met bijvoorbeeld medicijnen of drugs. Niet alleen als waterschap, maar ook per zuivering. Zo zouden we de volgorde om zuiveringen te voorzien van een 4e trap (om medicijnresten te zuiveren) kunnen bepalen. Maar zouden we die data niet alleen per zuivering, maar ook per wijk, per straat, per huishouden willen hebben? Of hoe voorkomen we dat bedrijven als Amazon deze gegevens koppelen en aanbieden? Hoe gaan we hier als Water Natuurlijk mee om? Een heldere visie op de privacy van gegevens is hard nodig."

In het laatste magazine van het Waterschap leest u meer over innovatie en het innovatiefestival.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring