Navigatie overslaan

Samen bodemdaling de baas

Bodemdaling, CO2-uitstoot en funderingsproblematiek: het komt weliswaar steeds meer op de lokale en regionale politieke agenda maar in de aanloop van een nieuwe kabinetsformatie is er nog een wereld te winnen in het Nederlandse parlement. De in 2018 gestarte Regiodeal Bodemdaling Groene Hart is nu afgerond met een magazine vol verhalen met resultaten van allerlei pilotprojecten in het Groene Hart. Het geeft zo een een schets hoe de toekomst van steden en platteland op veengrond er uit zo kunnen zien.

Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact, vanwege de CO2 uitstoot vanuit het landelijk veengebied, het inklinken van agrarische gronden, en door de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor onder meer het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen.

In 2018 zijn de gemeenten en waterschappen in het Groene Hart gestart met een Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. In het gebied van HDSR zijn dat (delen van) de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Gezamenlijk hebben ze 24 pilotprojecten ondersteund met als doel:

  1. Het ontwikkelen en toegankelijk maken van kennis over bodemdaling voor inwoners, ondernemers en overheden in het Groene Hart en daarbuiten, onder andere door te experimenteren in pilots en proeftuinen.
  2. Toepassing van innovatieve en creatieve ideeën, technieken en oplossingen om toekomstbestendig te bouwen en te wonen in veengebied.
  3. Het opdoen van ervaring met vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven op veengebieden door duurzame ‘bodemdalingsbestendige’ verdienmodellen uit te proberen.
  4. Bodemdaling-remmende maatregelen zoals waterberging, de ontwikkeling van natuur of de ontwikkeling van 'energielandschappen' die een bijdrage leveren aan klimaatmaatregelen en CO2-reductie.

Dit alles heeft geresulteerd in dit magazine vol verhalen waaruit blijkt dat er heel veel kennis is opgedaan uit de pilots. Niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook met bestuurlijke tips voor rollen en handelingsperspectief van overheden, bewoners en bedrijven. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) gaat met de opgedane kennis uit de Regiodeal de boer op, in ieder geval richting Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring