Navigatie overslaan

Wordt circulair water geaccepteerd door de consument en de markt?

Gezuiverd water niet meer lozen op oppervlaktewater, maar met een extra zuivering hergebruiken als water voor industrie, ter koeling van energiebedrijven, enz. Dat wordt nu grootschalig uitgeprobeerd door waterschappen.

De vraag naar water neemt toe door bevolkingsgroei, meer bedrijven en klimaatverandering. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water staat echter onder druk door droogte, vervuiling van grond- en oppervlaktewater, schaarse ruimte en een stijgende vraag naar water. Daarom zijn drinkwaterbedrijven, waterschappen, STOWA en KWR gestart met de praktijkfase van De Ultieme Waterfabriek bij Nieuwater in Emmen. In het project willen de veertien partners praktijkervaring opdoen om gezuiverd rioolwater (effluent) niet meer te lozen naar het oppervlaktewater, maar door extra zuivering direct opnieuw te gebruiken. Dat kan in verschillende kwaliteiten, voor verschillende toepassingen, zoals koelwater, proceswater voor industrie, water voor de tuinbouw én voor drinkwater. Eind 2027 moet het het project zijn afgerond.

De praktijkfase van het project gaat vooral plaatsvinden in Nieuwater in Emmen. De installatie bestaat uit bewezen technieken, zoals koolfiltratie waaruit straks circulair water wordt geproduceerd. Er is gekozen voor bewezen technieken omdat de techniek niet het speerpunt is van dit project. Technisch is het al mogelijk om gezuiverd rioolwater verder te zuiveren zodat je het kunt drinken.

Maar wat wel nodig is om grootschalig gebruik van rioolwater voor de drinkwatervoorziening mogelijk te maken wordt door de gezamenlijke waterschappen, STOWA en KWR de komende jaren door deze proef onderzocht. De focus ligt op de vraag of circulair water geaccepteerd wordt en of het juridisch mag. Het plan is om rond de zomer circulair drinkwater te tappen in Emmen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring