Navigatie overslaan

Water Natuurlijk niet vertegenwoordigd in Dagelijks Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe

Advies verkenner uiteindelijk niet overgenomen door het Algemeen Bestuur van het Waterschap.

Op 15 maart bij de waterschapsverkiezingen van Vallei en Veluwe behield Water Natuurlijk de drie zetels in het Algemeen Bestuur (AB).

Water Natuurlijk werd daarmee na de BBB de tweede partij van het Waterschap.

Vallei en Veluwe krijgt uitvoeringsgerichte en actuele bestuursagenda

Op basis van het advies van verkenner Bertus Cornelissen besloot het AB van Vallei en Veluwe op 12 april om vertegenwoordigers van BBB, Water Natuurlijk, SGP en Christen Unie een bestuursagenda te laten opstellen en hierbij het AB te consulteren. Een werkgroep bestaande uit AB-leden van deze vier partijen heeft volgens opdracht een breed gedragen bestuursagenda 2023-2027 voor Vallei en Veluwe opgesteld. Water Natuurlijk heeft de samenwerking tussen de partijen in de werkgroep als positief en productief ervaren. Vallei en Veluwe krijgt wat ons betreft een goede, uitvoeringsgerichte bestuursagenda. Op 12 juni aanstaande wordt deze door het AB vastgesteld.

Vallei en Veluwe krijgt géén breed gedragen afspiegelingscollege

Parallel aan het opstellen van de bestuursagenda heeft de AB-werkgroep zich ingezet om met een voorstel te komen voor personele invulling van het Dagelijks Bestuur (DB) van het waterschap.

De verkenner adviseerde om voor een minderheidscollege van vier heemraden te kiezen. In zijn visie lag gezien de verkiezingsuitslag een DB-topteam met leden van BBB, Water Natuurlijk, SGP en Christen Unie het meest voor de hand.

Een brede afspiegeling van het AB en kwalitatief hoogwaardige kandidaten waren belangrijke criteria die de werkgroep vervolgens aan de formateur Ed Anker meegaf. Water Natuurlijk was het met deze insteek volledig eens.

Helaas bleek tijdens dit vervolgproces de brede afspiegeling voor de meeste leden van het AB ineens niet meer van belang. Onder leiding van de formateur kwam een meerderheid van de selectiecommissie, bestaande uit een lid per fractie, tot het advies aan het AB voor een college bestaande uit vier mannen van BBB, SGP, CU en Categorie Ongebouwd (landbouw) .

Op 5 juni nam een meerderheid van het AB dit advies over

Water Natuurlijk vindt dat met deze samenstelling door het AB van Vallei en Veluwe volstrekt geen recht wordt gedaan aan de uitdrukkelijke wens en opdracht om te komen tot een DB-topteam met brede afspiegeling en breed draagvlak.

Apeldoorn, 6 juni 2023

Nadere informatie over dit bericht bij de onderhandelaars van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe:

Fractievoorzitter Astrid Meier (06 - 41 51 50 41) en AB-lid Dirk H. van Uitert (06 - 46 27 11 79)

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring