Navigatie overslaan

Water Natuurlijk houdt 3 zetels: tweede partij in waterschap Vallei en Veluwe

Wij behaalden 60.617 stemmen en dat is goed voor het behoud van onze 3 zetels. BBB eindigde ruim voor ons en behaalde 6 zetels. Niettemin is dit voor Water natuurlijk Vallei en Veluwe een geweldig resultaat, zeker nu voor het eerst ook de Partij voor de Dieren meedeed, die ruim 33.000 stemmen heeft gehaald.

Op woensdag 29 maart zijn de nieuwgekozen bestuursleden in een openbare vergadering geïnstalleerd. Voor Water Natuurlijk zijn geïnstalleerd: Astrid Meier, Marjolein Sterk en Dirk van Uitert.

Verder zijn in het bestuur gekozen: BBB - 6 zetels; ChristenUnie – 3 zetels; Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) - 3 zetels; VVD – 2 zetels; CDA – 2 zetels; Partij van de Arbeid (PvdA) - 2 zetels; AWP voor Water, Klimaat en Natuur - 2 zetels; Partij voor de Dieren - 1 zetel; Lokaal Waterbeheer - 1 zetel; 50Plus - 1 zetel. Naast de 26 gekozen bestuursleden telt het bestuur 4 zogenaamde geborgde zetels: 2 op voordracht van de categorie ongebouwd (landbouw) en 2 op voordracht van de categorie natuurterreinen.

Intussen is door de BBB een verkenner, Bertus Cornelissen, aangezocht die de mogelijkheden voor een inhoudelijk bestuursakkoord en voor de samenstelling van het dagelijks bestuur onderzoekt. Cornelissen (wethouder in de gemeente Putten) voert met alle fracties hierover een gesprek, zowel over de belangrijkste speerpunten voor de komende 4 jaar als over verschillen en overeenkomsten tussen partijen. Ook gewenste samenstelling van het dagelijks bestuur is een belangrijk onderwerp. Daarbij gaat het om welke leden van het algemeen bestuur als heemraad samen met de door de Kroon benoemde dijkgraaf het dagelijks bestuur gaan vormen.

Astrid, Marjolein en Dirk hebben samen met Hans de Goede en Mark Holtslag, onze nummers vier en vijf, het gesprek met de verkenner gedegen voorbereid. Het gesprek heeft op 31 maart plaatsgevonden. Het was een prettig gesprek waarin we al onze punten naar voren hebben kunnen brengen. De verwachting is dat de verkenner in week 15 met een eerste verslag gaat komen.

Als fractie zullen we de leden van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe regelmatig op de hoogte houden van onze inzet en onze activiteiten. Binnenkort hopen we te kunnen berichten over de voorgang van de vorming van het dagelijks bestuur en de plannen van het waterschapsbestuur voor de komende 4 jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring