Navigatie overslaan

Hardere landelijk aanpak voor schoon water noodzakelijk

Nederland ligt nog lang niet op schema om in 2027 aan de Europese doelen voor waterkwaliteit te voldoen. Het gaat dan om de Kaderrichtlijn Water (KRW). De vier in Noord-Brabant actieve waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland) hebben daarom demissionair minister Harbers (infrastructuur en waterstaat) in een brandbrief gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen. Zelfs als de waterschappen alles doen wat binnen hun eigen mogelijkheden ligt, blijven de KRW-doelen buiten bereik. Scherper landelijk beleid is daarom nodig. Het verzoek aan de minister van de vier waterschappen in gebaseerd op onderzoek van Universiteit Utrecht. Die bracht in opdracht van de vier waterschappen in kaart hoe zij ervoor staan als het om de KRW gaat, en welke risico's zij lopen. Ook waterschappen kunnen met rechtszaken te maken krijgen als de KRW-doelen buiten bereik blijven. Terwijl zij maar ten dele zelf in de hand hebben of die doelen daadwerkelijk worden gehaald. Omdat onze fractie de noodkreet van de Brabantse Waterschappen volledig onderschrijft hebben we tijdens de AB-vergadering op 2 oktober het DB van Vallei en Veluwe opgeroepen om de oproep aan de minister te ondersteunen. Namens het DB liet heemraad Den Hertog weten hier aandacht aan te zullen schenken. Ook verwees hij naar een bijeenkomst van het AB in november waar de KRW aan de orde zal zijn. Wij vinden dat er niet zo lang gewacht moet worden en zullen de noodzaak van het ondersteunen van de oproep uit Brabant opnieuw bij het DB aankaarten.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring