Navigatie overslaan

Fractie Water Natuurlijk Vallei en Veluwe deze winter op diverse fronten actief

Tijdens de afgelopen periodes van hoogwater -en als gevolg daarvan wateroverlast -was er voor de medewerkers van ons waterschap natuurlijk veel werk aan de winkel. Men was voortdurend paraat en zelfs de kering bij de hoogwatergeul Veessen Wapenveld werd op enig moment in gereedheid gebracht. Terwijl het operationeel dus een drukte van belang was, was er bestuurlijk een iets rustiger periode. Op 20 november was de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van 2023. We hebben daarover al een fractiebericht op deze site gepubliceerd. De afgelopen maanden werden een aantal beeldvormende bijeenkomsten voor de bestuursleden georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten staan we stil bij ontwikkelingen op het brede waterterrein. Vaak staan ze ook in het teken van besluitvorming die later in het Algemeen Bestuur (AB) zal plaatsvinden. De eerstvolgende AB-vergadering is gepland voor 4 maart aanstaande. Dan staat onder meer het actualiseren van de Blauwe Omgevingsvisie van Vallei en Veluwe op de agenda. Tijdens de commissievergadering op 12 februari jl. is hierover uitgebreid oordeelsvormend gesproken en op 4 maart zal deze actualisatie als het goed is worden vastgesteld. In het volgende fractiebericht doen we verslag van de uitkomsten en besluiten van de AB-vergadering. Ondertussen hebben we als fractie niet stilgezeten. Behalve deelname aan de beeldvormende bijeenkomsten waren leden van onze fractie ook in Nijmegen aanwezig tijdens een workshop van Water Natuurlijk Midden Nederland over het verbeteren van onze zichtbaarheid. En we hebben -alleen, maar ook samen met andere fracties- een aantal malen schriftelijke vragen gesteld. Op sommige van die vragen hebben we ook al antwoord gekregen: - Plannen in Heerde om thermische energie uit oppervlaktewater te winnen. - Het beëindigen van het project Waardevol Brummen. - Bouwen in natte gebieden met als voorbeeld Beekbergsebroek. - De mogelijke gevolgen voor de grondwaterstand op de zuidelijke Veluwe van de in Meinerswijk (Arnhem) geplande nevengeul. We blijven de ontwikkeling op al deze terreinen nauwlettend volgen en gaan in ieder geval vervolgvragen stellen over de effecten van de nevengeul

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring